Plaukų išmetimas

Niekada nemesk plaukų į kriauklę – slinks tavo plaukai.

Niekada nemesk plaukų į lauką, nes varnos suras ir pasidarys lizdus, o tada ir tavo plaukai labai velsis.

Rasti pinigai

Jei ant kelio radai pinigų – sulauksi pasisekimo.

Zylė prie lango

Jei zylė snapu barbena į langą – laukia laidotuvės.

Varna su siūlu

Jei matai varną, įsikandusią raudoną siūlą ant namo stogo, tas namas sulauks gaisro.

Dovana – nosinė

Nedovanok kitam nosinės – prišauksi tam žmogui ašaras.

Vakare nedirbti

Vakare, nusileidus saulei, neskusk barzdos, nekirpk nagų, plaukų, neplauk grindų, neišnešinėk šiukšlių, nes liksi be pinigų.

Pagalvė ant stalo

Nedėk pagalvės ant stalo – prišauksi į namus laidotuves.

Rankinė ant grindų

Nedėk rankinės, kurioje yra piniginė, ant grindų – prarasi pinigus.

Išmesti plaukai

Nukirptus plaukus išmesi į lauką – skaudės galva.

Pažiūrėti į veidrodį

Jei kur nors eini ir kažką pamiršęs sugrįžti į namus, būtinai pasižiūrėk į veidrodį, nes kitaip nesiseks.

Trupiniai nuo stalo

Jei vaikinas ar mergina nuo stalo nubraukia trupinius ranka, jis/ji niekada nesuras jam/jai skirtos antros pusės. Taip pat gali reikšti ir pinigų “išvalymą” iš namų.

Kepurė ant stalo

Jei kepurę laikote ant stalo, neturėsite pinigų.

Liniuotė ant lovos

Liniuotė ant lovos pranašauja artimo žmogaus mirtį.

Juoda katė perbėgo per kelią

Sakoma, kad jei juoda katė perbėga kelią, kažkas nepasiseks.

Gegutė po langu

Jei gegutė pradeda kukuoti po langu, namuose laukia mirtis.