Įkurtuvės

Atėjus į įkurtuves, prieš įžengiant į vidų, meskite saują smulkių monetų – tai atneš tiems namams laimę ir turtus.

Išpilti druską

Jei išpili druską, namuose bus barniai.

Kaimynų kalba

Reikia tyliai prisėlinti prie kaimynų durų ir klausytis, ką jie šneka. Jeigu pirmą žodį išgirsite “bus”, vadinasi bus ateinantys metai geri, o jei “nebus” – gali ir nesisekti.

Šukės laimę neša

Jei sudužo tavo puodelis, veidrodis ar pan., nesijaudink. Tai atneš laimę.

Pinigai ant sankryžos

Jei ant sankryžos kampo pamatysi pinigus tai neimk jų, nes šiuose piniguose kažkas paliko savo nelaimes bei bėdas, ir jei paimsi – tai visos to žmogaus bėdos atiteks tau.

Neperžengti žmogaus

Jei žmogus guli ant žemės, tai jokiu budu negalima jo peržengti (ypač, jei tai vaikas), nes tada jis nebeaugs.

Nevalgyti nuo peilio

Niekada negalima valgyti nuo peilio ar jį nulaižyti, nes kitų žmonių atžvilgiu būsi piktas.

Išmesti centus

Nešiokis kišenėje smulkių pinigėlių, kartas nuo karto juos pabarškinant ir pačiupinėk ranka. Pagalvojus apie savo bėdą – judrioje gatvių sankryžoje juos reikia išmesti. Taip išmesi ir savo bėdas.

Nenešti nieko iš kapinių

Niekada nieko nesinešk iš kapinių, jei parsineši namo – tai parsineši ir mirusio žmogaus sielą.

Vienodi skaičiai laikrodyje

Jei pasižiūri į laikrodį, kai rodo vienodus skaicius, tada sugalvok norą ir pabelsk į laikrodį tris kartus.

Niežtintys delnai

Jeigu panižo kairės rankos delną – tai gausi pinigų, jeigu dešinės – su kuo nors reikės pasisveikinti.

Įskilęs veidrodis

Niekada nelaikyk įskilusio ar sudužusio veidrodžio, nes paliks mylimasis (-oji), arba nesiseks meilėje.

Dovana – šaltas ginklas

Negalima dovanoti šalto ginklo (peilio ar pan.), nes tai atneša nelaimes. Galima jį tik simboliškai parduoti, kad ir už 1 ct.

Šaltis per Velykas

Jei per Velykas šąla, Naujieji metai bus šilti ir atvirkščiai.

Centai po durų kilimėliu

Po namų durų kilimėliu reikia padėti centų, kad į namus ateitų pinigai.