Gimtadienio sveikinimai pagal paskirtį

Gimtadienio proga Jubiliejaus proga
Anūkei 16 metų proga
Anūkui 18 metų proga
Broliui 20 metų proga
Dėdei 25 metų proga
Draugei 30 metų proga
Draugui 40 metų proga
Dukrai 45 metų proga
Juokingi 50 metų proga
Kaimynui 60 metų proga
Linksmi 70 metų proga
Mamai 80 metų proga
Močiutei 90 metų proga
Pusbroliui 100 metų proga
Pusseserei
Seneliui
Sesei
Sūnui
Tėčiui
Tetai
Uošviams
Vaikams
Vyrui
Žmonai

31. Sveikinimai gimus vaikui

Mamos šypsny atgija pasakos, lopšinės,
Žaislai nusijuokia kartu su tėveliu.
Mažute, stiebkis, auk didutė,
Tavęs daug laukia nuostabių dienų.
Nuoširdžiausi sveikinimai sulaukus dukrelės!

29. Vardadienio sveikinimai

Joninių diena lyg laisvės paukštis – nematomas ir stebuklingas…
Tad, linkiu Tau laimės iki ausų, lai pinigais tau lyja…
Ir te, gyvenimas Tau būna pilnas tik didelių stebuklų.

77. Išleistuvių sveikinimai

Šimtadienis – tai diena, nuo kurios pasikeis mano gyvenimas.
Šimtadienis – tai šventė.
Šimtadienis – tai šimtas dienų iki didžiojo mano gyvenimo išbandymo.
Šimtadienis – tai galimybė abiturientams pabūti drauge.
Šimtadienis – tai dienos, po kurių man bus atlyginta už visas mokymosi pastangas.
Šimtadienis – tai diena, po kurios nebegalėsi atsipalaiduoti.
Šimtadienis – tai džiaugsmas ir liūdesys kartu.
Šimtadienis – tai jausmas, kurį sunku apibūdinti.
Šimtadienis – tai šimtas dienų pagerinti savo rezultatus.
Šimtadienis – tai atsakomybė, nes per šimtą dienų reiks priimti sprendimą, nuo kurio priklausys tolimesnis likimas.
Šimtadienis – tai diena, kai gali prisiminti visas akimirkas, praleistas mokykloje per dvylika metų.
Šimtadienis – tai diena, kai veide tik šypsena.

76. Išleistuvių sveikinimai

Atrodo – paprastas žodis, sudėtas iš vienuolikos raidžių,
Bet kiekviena iš jų reiškia daugybę jausmų ir darbų…
Š – šiluma
I – ilgesys
M – meilė
T – taika
A – atsakomybė
D – darbštumas
I – idėja
E – energija
N – nerimas
I – išmintis
S – sunkumai
Per šimtą dienų galima daug ką pamatyti, suprasti, išmokti.
Reikia džiaugtis laiku. Mylėti kiekvieną dieną, kiekvieną minutę…

75. Profesiniai sveikinimai (gaisrininkams)

Švento Florijono, ugniagesių globėjo, dienos proga
Sveikinu jus profesinės dienos proga ir noriu padėkoti
Už sunkų ir atsakingą darbą – kiekvieną dieną būnant pavojaus akivaizdoje,
Sergėjant žmonių gyvybes, gamtą, namus ir ramybę.
Linkiu, kad kasdieninėje kovoje su klastingos ugnies negandomis,
Visada užtektų ryžto, drąsos ir stiprybės!

200. Kalėdiniai sveikinimai

Prasmingų ir svarių darbų!
Drąsių įdėjų, lengvos laimės rankos!
Atvirumo viskam, kas nauja!
Šilumos ir jaukumo Jūsų namams,
Ir paties gražiausio Kalėdų stebuklo!

199. Kalėdiniai sveikinimai

Baltais takais per šaltą pūgą,
Įlindę sniego kailiniuos,
Artėja šventės išsipustę
Prie dar vienos naujos pradžios.

Kalėdų šurmuly sustoję,
Apsupę artumu visus,
Jos prie dosnaus likimo kojų
Teskleis linkėjimus šiltus!

127. Vestuviniai sveikinimai

Linkiu jums, kad po
Kojomis būtų žalia, žalia,
Virš galvos mėlyna, mėlyna,
Širdyje lengva, lengva,
O kišenėje sunku, sunku.

77. Jubiliejiniai sveikinimai

Linkiu, kad akys nedulkėtų ir kad kaimynai nebildėtų,
Kad vyrai griūtų tau po kojom ir išsipildytų geriausi norai!
Štai tokios eilės susidėjo, nes tau kiek ten? 21 suėjo?

74. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Iš visų širdžių sveikiname savo direktorių,
Linkėdami jam nesprangios boso duonos,
Sveikatos ir begalinės ištvermės dirbant mūsų šauniame
Ir kartais padykusiame kolektyve.
Ilgiausių bosavimo metų!

73. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Sveikiname savo bosą Tarptautinės boso dienos proga,
Bet rizikuojame, kad kiti sužinoję, koks jis geras,
Gali sugalvoti jį nuvilioti iš mūsų kolektyvo.
Kita vertus nuslėpti, kokį šaunų bosą turime
Ir tuo nepasidžiaugti, neturime teisės…

72. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Geras bosas = geras darbas = geri darbuotojai geros nuotaikos gerai dirba.

71. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Šefas neima kyšių – šefas priima dėkingumo dovanas.
Šefas nemėgsta gandų – šefas įdėmiai išklauso darbuotojų nuomones.
Šefas nevaikšto iš kampo į kampą – šefas dalijasi savo mintimis.
Šefas nemeluoja – jis diplomatas.
Šefas nesukelia eismo nelaimių – šefas turi vairuotoją.
Šefas nėra užsispyręs – šefas nuoseklus.
Šefas bjaurisi pataikūnais – šefas premijuoja lojalius.
Šefas nepakenčia šutvių – šefas vertina darnų kolektyvą.
Šefas neapgaudinėja žmonos – šefas vyksta į komandiruotes.
Šefas nevėluoja – šefą sulaiko svarbūs reikalai.
Šefas nešaukia – šefas akcentuoja savo pažiūras.
Šefas nesikaso galvos – šefas ieško sprendimo.
Šefas nepamiršta – šefas neperkrauna savo atminties nereikalinga informacija.
Šefas neklysta – šefas rizikuoja.
Šefas neperkreipia veido – šefas juokiasi be entuziazmo.
Šefas ne bailys – šefas apdairus.
Šefas nėra nemokša – šefas kūrybišką praktiką vertina labiau už bevaisę teoriją.
Šefas nemiega – šefas ilsisi.
Šefas nevalgo – šefas atstato jėgas.
Šefas negeria – šefas degustuoja.
Šefas neflirtuoja – šefas moko personalą.
Kas ateina su savo nuomone – išeina su šefo nuomone.
Kieno įsitikinimai sutampa su šefo įsitikinimais – tas daro karjerą.
Tausok savo šefą, nes gali turėti blogesnį.

126. Vestuviniai sveikinimai

Sveikiname Jus tapus šeima, vieninga, gražia, ištikima.
Vėl metai po metų prabėgs nejučia, o Jūs prisiminsit akimirką šią.
Te vasaros saulė Jums šviečia, te kūdikio krykštavimas šypsotis pakviečia,
Tegul sutarimas, darna šeimoje Jums atneša laimę kasdienėj buityje!