29. Vardadienio sveikinimai

Joninių diena lyg laisvės paukštis – nematomas ir stebuklingas…
Tad, linkiu Tau laimės iki ausų, lai pinigais tau lyja…
Ir te, gyvenimas Tau būna pilnas tik didelių stebuklų.

28. Vardadienio sveikinimai

Sveikinu tave su Joninėm! Juk Joninės – Tavo diena.
Te atsiskleižia paparčio žiedas, te ateina laimė pas tave!

27. Vardadienio sveikinimai

Bus juk balius ir baliukas
Kurį švęs mūs Antaniukas.

26. Vardadienio sveikinimai

Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo,
Nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje…
Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

25. Vardadienio sveikinimai

Daug mielų žmonių, eis Tave ir sveikins,
Dovanos Tau puokštes nuostabių gėlių…
Išliks Tau atminty daug gražių atsiminimų,
Kuriuos su malonumu prisiminsi Tu…

24. Vardadienio sveikinimai

Teišaušta laimingas vardadienio rytas,
Atnešantis tau laimę ir džiaugsmą!
Linkiu geros sveikatos ir sekmės darbe.

23. Vardadienio sveikinimai

Sveikinu tave su Joninėm, su ilgiausia vasaros diena,
Su pirmuoju paparčio žiedu ir su tavo vardo diena!

22. Vardadienio sveikinimai

Be linksmuolės, be Janinos
Būtų nykios vakaronės.
Sveikina tave linksmai
Visos draugės ir draugai.

21. Vardadienio sveikinimai

Atverk duris, atsirakinki širdį
Tegu sueina draugės ir draugai.
Tikri bičiuliai tavo sielą girdi,
Ir bus ištikimi ilgai.

20. Vardadienio sveikinimai

Visi mes žmonės, visi panašūs.
Kaip mus atskirtų, jei ne vardai.
Visi mes gimstam nuogi ir gražūs.
Kaip mus vadinti nusprendžia tėvai.

Išrenka vardą gražiausią ir švelniai
Pratina mus atsiliepti į jį.
Na o vėliau mūsų darbai ir siekiai
Metai po metų vis gažina jį…

19. Vardadienio sveikinimai

Vos pamačius ponią Antaniną,
Tuoj saldus pavydas ima:
Šviesus plaukas, žvilgsnis tyras,
Neatsispiria joks vyras.

18. Vardadienio sveikinimai

Daug laimės, džiaugsmo, saulėtų dienų ir ilgų,
Sveikų gyvenimo metų vardo dienos proga tau linkiu.

17. Vardadienio sveikinimai

Atverk duris, atsirakinki širdį
Tegu sueina draugės ir draugai.
Tikri bičiuliai tavo sielą girdi,
Ir bus ištikimi ilgai.

16. Vardadienio sveikinimai

Tarp daug linkėjimų gražiausių
Sakytų Tau šiandieną,
Daug džiaugsmo, laimės valandų,
Linkiu tau Vardo dieną.

15. Vardadienio sveikinimai

Joninės atėjo, Jonas pralinksmėjo, o svečiai apgirtėjo!