127. Vestuviniai sveikinimai

Linkiu jums, kad po
Kojomis būtų žalia, žalia,
Virš galvos mėlyna, mėlyna,
Širdyje lengva, lengva,
O kišenėje sunku, sunku.

126. Vestuviniai sveikinimai

Sveikiname Jus tapus šeima, vieninga, gražia, ištikima.
Vėl metai po metų prabėgs nejučia, o Jūs prisiminsit akimirką šią.
Te vasaros saulė Jums šviečia, te kūdikio krykštavimas šypsotis pakviečia,
Tegul sutarimas, darna šeimoje Jums atneša laimę kasdienėj buityje!

125. Vestuviniai sveikinimai

Kai bokšte suskamba varpai, kai pasigirsta džiugesio aidai,
Šią naują dieną žengiat Jūs viena kryptim, vienu keliu.
Jūs sakot – TAIP priklaupę prie altoriaus, Jums dovanojamas šviesus rytojus.
Šviesus dangus – tai Jums, o mums visiems šviesi diena, tad sveikiname su jungtuvių švente!

124. Vestuviniai sveikinimai

Jūs gimėt kartu ir kartu būsit visada.
Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išblaškys jūsų dienas.
Taip, jūs būsit kartu netgi nebylioj Dievo atminty.
Tačiau tegu lieka ir erdvės tarp jūsų,
Ir tegu tenai šoka dangaus vėjai.

Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskit pančiais:
Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus.
Pripilkit vienas kitam taures, bet negerkit iš vienos.
Atlaužkit viens kitam savo duonos, bet nekąskit tos pačios riekės.
Dainuokit ir šokit kartu ir džiaukitės, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras,
Kaip po vieną yra ir liutnės stygos, nors virpa ta pačia muzika.

(Ištrauka iš knygos „Pranašas”)

123. Vestuviniai sveikinimai

Mylėkime gyvenimą tokį, koks jis yra,
Su druskos sauja ir su liepų medumi…
Branginkime gyvenimą ir tuos, kurie jame
Įspaudžia nuoskaudas ar šilumą palieka atminty.

Šypsokimės gyvenimui ir jis mums atsilieps,
Sumenkindamas priešus ir palaimindamas svajones.
Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,
Mylėkime tiesiog už tai, kad esame jame.

122. Vestuviniai sveikinimai

Tegul dienų kelionėje
Jus ištikimai lydi:
Rūpestingi žvilgsniai,
Mylinčios akys,
Padrąsinantys žodžiai,
O sugrįžtant pasitinka
Rami namų užuovėja…

120. Vestuviniai sveikinimai

Sujungė Meilė Jūsų likimus,
Tarp daugelio žmonių suradot vienas kitą
Tad eikite kartu tvirtai apsikabinę…
Nuoširdžiausi sveikinimai sutuoktuvių proga!

119. Vestuviniai sveikinimai

Kad žmonės šypsotųs ant vieškelio balto,
Kad saulė žydėtų virš Jūsų galvų,
Kad lietūs nulytų ir skausmą, ir kaltę,
Kad sniegas užkristų ant sielos žaizdų.

118. Vestuviniai sveikinimai

Linkiu jums laimės didelės, kaip dangus,
Amžinos, kaip eglių žaluma,
Nepakartojamos, kaip pats žmogus.

117. Vestuviniai sveikinimai

O meilė juk suartina krantus, ji net didžiausius viesulus nutildo.
Tebūna jūsų židinys jaukus – taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo.
Jūs pradedate statyti svajonių pilį – savo šeimyninę laimę.
Būkite kantrūs kaip kregždės, darbštūs kaip bitelės,
Drąsūs ir gražūs kaip per šaltus žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai.
Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas yra judviejų meilė ir savitarpio supratimas.

116. Vestuviniai sveikinimai

Kiek naktelių prie vartų stovėta,
Kiek atspėta gražių paslapčių,
Jūs suradot šią laimę žadėtą
Ir nutarėt žengti kartu.

Tegu mėnuo ir žvaigždės kvatojas,
Tegu plazda šilku kaspinai,
Tegul širdys iš meiles liepsnoja
Jums kartu nuo šiandien amžinai.

115. Vestuviniai sveikinimai

Nelengva rasti tuos vienintelius žodžius,
Kurie išreikštų tuos širdingiausius linkėjimus Jums.
Visada išlikite tokie gražūs ir laimingi kaip šiandien.
Būkite veržlūs it pavasaris, kaitrūs nelyginant vasara,
Dosnūs kaip auksinio rudens diena…
Linkime Jums ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų.

114. Vestuviniai sveikinimai

Žiedai, žiedai, žiedai…
Žiedai gyvi ir nukalti iš aukso,
Kuriuos užmovėt švelniai su atidumu
Vienas kitam ant mylimų rankų kaip brangų simbolį.

Jau dabar tu ne vienas ir tu ne viena.
Praeikit gyvenimą laimingai.
Nelikit skolingi už žiedus – auksinius ir gyvus,
Už saulę, už rasotą rytą, meilės jausmą.
Tik mokėkit nešti viską savuos delnuos
Ir atskirkite, kas gera ir kas bloga.
Būkit laimingi.

113. Vestuviniai sveikinimai

Dieną – žuvėdros lieptą rentė
Ant upės neramių krantų,
Ir lieptas suvedė gyventi,
Ir juoktis, ir liūdėt kartu.

Tegul nebūna ašarų karčių
Ir lūpų, sukąstų lyg skausmo.
Tegul Jūsų širdyse rusens
Didysis meilės jausmas.

112. Vestuviniai sveikinimai

Te Jus meilė, kaip jūra gili, niekuomet neišsenka.
Tai išsemt ir užšaldyt, tegul niekas jėgų nesuras.
Tiesia (…jo vardas) rankas,
Duoki, (…jos vardas), jam ranką!

Ir keliaukit kartu į bekraštes draugystės marias.
Tegul Jūsų laimės žiburys būna aukštai,
Sunkiai pasiekiamas, bet ryškus ir niekada negęstantis.