96. Vestuviniai sveikinimai

Ištieskite rankas į saulę,
Paglostykite švelnią gėlę.
Ir eikit per pasaulį,
Ir skriskite per aukštą mėlį.

Uždekite žmonių Jus širdis,
Statykit tvirtą pilį.
Skambėkit tiems, kas girdi,
Mylėkit tuos, kas myli.

95. Vestuviniai sveikinimai

Eikite kartu per žemę.
Siaurais takeliais eikit kuo greičiau.
Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų,
Lašelį meilės gerkite pusiau.

87. Vestuviniai sveikinimai

Lai vestuvių dieną jus puošia
Žiedai nevystantys ir amžini.
Gyvenimas lai taurę ruošia,
Kurią išgėrę nepajustumėt, jog ji karti!

86. Vestuviniai sveikinimai

Kūrėjas, pakvietęs jus gyventi kartu,
Turi didelių lūkesčių…
Dalinkitės jautrumu, atlaidumu ir meile,
Šie jausmai grįžta padvigubėję…

Turėkite savo šeimoje džiaugsmo dieną,
Galbūt ji apsaugos nuo monotonijos…
Auginkite savo medį, tegu jis veda vaisius
Ir jo šakose gieda paukščiai…

85. Vestuviniai sveikinimai

Jūs svajojot ir augot skirtingai,
Bet gyvenimas suvedė jus –
Ne į jūsų pasaulį svajingą,
Bet į paprastus, mielus namus.

Ir dabar praeities jums negaila,
Kaip negaila svajonių senų…
Šiandien jūs sukūrėte šeimą
Iš gražiausių jaunystės žiedų.

Tad dalinkitės judu vargus
Ir to džiaugsmo mažytę dalelę.
Viską viską dabar jau perpus –
Visą ilgą gyvenimo kelią.

84. Vestuviniai sveikinimai

Tegul jūsų žeimoje visuomet viešpatauja
Meilė, gėris ir santarvė.
Tegul namų erdvę užpildo nerūpestingas
Vaikų krykštavimas, o šeimos židiny
Niekuomet nepristinga jus šildančios
Ištikimybės, išminties ir pagarbos ugnelės.

83. Vestuviniai sveikinimai

Rodos taip paprasta statyti gyvenimą,
Iš kasdieninių rūpesčių,
Iš mažyčių džiaugsmo grumstelių,
Iš abipusės meilės sulipdyti nepajudinamą tvirtovę.

Rodos taip paprasta gyventi,
Kai šalia jauti mylimo žmogaus alsavimą,
Kai liūdesio akimirką turi gyvenimo draugo petį,
Už kurio gali pasislėpti ir išsiverkti skausmo akivaizdoje.

Rodos taip paprasta žengti per gyvenimą
Susikibus už rankų, į bendrą ateitį,
Į bendrą tikslą, į bendrą svajonę.
Rodos taip lengva gyventi žinant tūkstantį ir vieną žodį
Ir visi jie yra – Mylėti.

82. Vestuviniai sveikinimai

Gyvenimas – ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus.
Gyvenimas – tai meilė, prakaitas ir siekiai,
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.

Gyvenimas ir meilė – tai galybė,
Nes meilė tampa dvigubai tyra,
Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.

Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas.

81. Vestuviniai sveikinimai

Šiandien du keliai suėjo į vieną kelią
Į didelį, prasmingą ir nelengvą.
Šiandien širdys dvi sukūrė jūsų šeimą,
Dvi širdys gyvenimo keliu tegul ir veda.

80. Vestuviniai sveikinimai

Šiandien jūsų lūpos Dievo akivaizdoje
Ištarė priesaikos žodžius.
Atsiminkite juos visą gyvenimą,
Saugokite ir branginkite savo meilę.

Tegul šio tauraus jausmo,
Niekada neužgesins žvarbūs vėjai,
Tegul jūsų meilės ugnelė sušildys
Jus ir paguos, kai bus sunku.

79. Vestuviniai sveikinimai

Mes linkime gyvenimo darnos,
Kad meilė vainikuotų laimės kelią,
Pasitikėjimas neblėstų niekados
Ir neužgestų židinio ugnelė.
Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus!

78. Vestuviniai sveikinimai

Būkit laimingi, išskleidę laimės bures,
Būkit laimingi, pakėlę džiaugsmo taures,
Būkit laimingi, apsupti augančių vaikų,
Būkit laimingi, lydimi nesibaigiančių Meilės kerų!

77. Vestuviniai sveikinimai

Šiandien visi jums linki laimės, turtų,
O mes jums palinkėsim išminties,
Kad judviejų gyvenimą sukurtų,
Be melo, be skriaudų ir be kaltės.

Kad visuomet išliktų žvilgsnis šiltas,
Visas aušras sutiktumėt drauge,
O vakarai nutiestų aistrai tiltus
Net kai į širdis pasibels šalna.

Mylėkit ir išlikite laimingi,
Apeidami kiekvieną laiko vingį!

76. Vestuviniai sveikinimai

Šeima – tai žemiška dvejybė,
Palaiminta dangaus,
Sutvirtinta širdžių vienybė
Laiko delnuos užaugs.

Šeima – tai meilės namo stogas
Viršum dviejų žmonių,
Tenai skambus vaikystės juokas
Prabyla su laiku.

Šeima – tai žemiška dvejybė
Viens kitą mylinčių žmonių.

75. Vestuviniai sveikinimai

Laimės žiburėlis šviečia,
Uždegtas dviejų širdžių,
Ir apsvaigus meilė kviečia
Eit abu vienu taku…

Šiandien sujungti likimai
Liks viena tvirta jungtim,
Te naujieji pažinimai
Laimingiausia ves kryptim.

Viens kitam ramybės būkit uostu,
Kuriame ir gera, ir jauku.
Lai gyvenimas gražiai suklosto
Nuostabiausią virtinę dienų.