Minotauro labirintas

Minotauro labirintas – jūrų dievas Poseidonas sukūrė vandenyno gelmėse nuostabaus grožio jautį ir išvedė jį į krantą, įsakęs Minui paaukoti šį gyvulį dievams. Tačiau apimtas godulio Kretos karalius pasiliko dailųjį gyvulį. Supykęs Poseidonas sukėlė Mino žmonai, karalienei Pasifajai, nesveiką meilę jaučiui. Ji susiporavo su jaučiu. Netrukus pasaulį išvydo šios meilės vaisius – siaubinga pabaisa Minotauras, pusiau žmogus, pusiau jautis. Minas įkalino Minotaurą viename garsiausių mitologinių statinių – požeminiame labirinte. Pakliuvusiam į šį labirintą žmogui beveik nebuvo vilčių rasti kelią atgal – įmantriai suraizgyti posūkiai ir aklavietės visiškai paklaidindavo nelaimėlį, be to, labirinto gūdumoje dar tykojo žmogėdra Minotauras.

Deukaliono tvanas

Deukaliono tvanas – senovės graikų tvano pavadinimas, pagal Deukaliono, kuris vienintelis išsigelbėjo su žmona Pira, vardą. Jiedu tapo naujos žmonių giminės protėviais. Iš akmenų, kuriuos dievams paliepus jie mėtė sau per galvą, atsirado žmones.

Nendrių tiesa

Nendrių tiesa – posakis reiškia elementariąją visiems žinomą tiesą. Už bausmę, kad kvailai ir netikusiai įvertino Apolono muziką, karaliui Midui išaugusios asilo ausys.

Tabula rasa

Tabula rasa – išvertus iš lotynų kalbos, reiškia „švari lenta“. Kol dar nebuvo išrastas rašymo būdas ant odos bei pergamento, žmonės rašydavo aštriomis lazdelėmis ant vašku padengtų lentelių. Nereikalingus įrašus buvo galima ištrinti bukuoju lazdelės, vadinamos stiliumi, galu. Lentelė vėl būdavo tinkama rašyti. Anglų filosofas Dž. Lokas su „švaria lentele“ palygino mažo vaiko sąmonę, kurios dar nepaveikęs auklėjimas. Šis posakis išpopuliarėjo daugelyje pasaulio kalbų.

Pakilti į Parnasą

Pakilti į Parnasą – graikų mitologijoje pasakojama, kad kai Persėjas nukirto galvą mitinei Medūzai, iš jos kraujo atsirado sparnuotas žirgas — Pegasas. Pegasu jodinėjo ir atliko daug žygdarbių vienas didvyris. Vėliau Pegasas tapo mūzų arkliu, paskui buvo priskiriamas poetams. Iš čia atsirado vaizdingas posakis “pabalnoti Pegasą” — tapti poetu. Bet tai ne vienintelis posakis apie poetus. Tą pačią reikšmę turi ir posakis “pakilti į Parnasą”. Jo atsiradimas labai įdomus. Parnasas, senovės graikų manymu, kalnas, ant kurio gyvenusios mūzos. Mūzos globojo įvairias meno rūšis, taip pat istoriją ir astronomiją. Kai norima pasakyti, kad žmogų pagavo įkvėpimas, sakoma, kad jį “aplankiusi mūza”. Iš devynių mūzų keturios globojo poeziją (Euterpė ir Erata — lyriką, Polihimnija — himnus, Talija — kaimo poeziją). Dabar poezijos mūzos yra pamirštos, daugiausia žinomos tragedijos mūza Melpomenė ir šokio mūza — Terpsichorė.

Penelopės darbas

Penelopės darbas – tai darbas, kuriuo siekiama ką nors atidėti. Penelopė buvusi Odisėjo žmona ir laukusi jo grįžtant 20 metų. Per tą laiką jai piršdavosi daugybė jaunikių, bet ji sakydavusi, jog tekės tik tada, kai pabaigs austi. Tačiau naktimis Penelopė išardydavo visą savo audinį, o kitą dieną viską pradėdavo iš naujo. Penelopės vardas jau senovėje buvo taurios sutuoktinių ištikimybės simbolis. Dar ir šiandien sakoma – “ištikima, kaip Penelopė”.

Maratono distancija

Maratono distancija – bėgimas ilgą distanciją (42 km). Maratonas – nedidelė Atikos pakrantės lyguma priešais Euboją, kur 490 pr. Kr. atėniečiai vadovaujami Miltiado, sumušė Datido ir Artaferno vadovaujamus persus. Kautynių eigą aprašė Herodotas, sunkiai ginkluotų atėniečių puolimas po to, kai jie buvo nubėgę 1.5 km, yra fiziškai neįmanomas. Vienas bėgikas atnešė atėniečiams žinią apie pergalę. Jis nubėgo 42 km (maratono distanciją), ir pasiekęs tikslą krito negyvas.

Daryti ką liepia širdis

Daryti ką liepia širdis – daryti tai, kas patinka. Posakis kilęs iš Biblijos. Darykite, ką tik jums lieps širdis (Jn 2,5), – sako Marija Evangelijoje pagal Joną.

Nuvarytus arklius nušauna

Nuvarytus arklius nušauna – reikšmė “nepersistenk”. Priežodis kilęs iš režisierius Sydney Pollack filmo pavadinimo “They Shoot Horses, donʼt They?” (1969), lietuviškai “Nuvarytus arklius nušauna, tiesa?”.

Laužtis pro atviras duris

Laužtis pro atviras duris (rus. ломаться в открытую дверь) – aiškinti žinomus dalykus.

Pro pirštus žiūrėti

Pro pirštus žiūrėti (rus. сьотреть сквозь пальцы, vok. durch die Finger sehen, angl. look through one’s fingers) – nekreipti dėmesio.

Balta varna

Balta varna (rus. белая ворона) – kuo nors išsiskiriantis iš aplinkos žmogus.

Kristaus amžius

Kristaus amžius (t.y. 33 metai), plačiai kasdienybėje naudojama krikščioniškoji frazė, nurodanti tam tikrą lūžio momentą bręstant asmenybei. Tikima, kad šio amžiaus žmogus jau yra brandi, susiformavusi asmenybė.

Erodas

Erodas – simbolizuoja žiaurumą. Pasak Naujojo Testamento, jis buvo karalius, išgirdęs apie Kristaus gimimą ir liepęs išžudyti visus kūdikius, kadangi tikėjęs, kad tarp jų bus ir tas, kuris užaugęs, neva turėsiąs atimti iš jo karaliaus sostą.

Trys karaliai

Trys karaliai – jų atneštos dovanos: auksas, smilkalai ir mira simbolizavo prabangą, priklausančią dievams ir valdovams. Kasparas, Merkelis ir Baltazaras pagal Naująjį Testamentą, tai buvo trys išminčiai suradę kelią pas gimusį Jėzų Kristų, sekdami šiaurinę žvaigždę. Jie kūdikėliui atnešė smilkalų, aukso ir miros.