63. Užuojautos žodžiai

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

62. Užuojautos žodžiai

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.

61. Užuojautos žodžiai

Gyvenimas negailestingas,
Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į amžinybę pasikviečia Brangiausius
Mums ir artimiausius iš visų.

60. Užuojautos žodžiai

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai mamai.

59. Užuojautos žodžiai

Per mirtį į gyvenimą…

58. Užuojautos žodžiai

57. Užuojautos žodžiai

Nuėjusi savo gyvenimo kelią, ilsėkis amžinoje ramybėje.

56. Užuojautos žodžiai

Taikoje su Dievu.

55. Užuojautos žodžiai

Kiekviena pradžia turi pabaigą…

54. Užuojautos žodžiai

Iš Dievo rankų – į Dievo rankas.

53. Užuojautos žodžiai

Tėviškės beržai šlamės Tau amžiną poilsio giesmę.

52. Užuojautos žodžiai

Tegul būna Jums miela ši tėviškės kapų tyla.

51. Užuojautos žodžiai

Po ilgos kelionės lai būna poilsis ramus.

50. Užuojautos žodžiai

Gyvenimo gijai nutrūkus, ilsėkis ramybėje.

49. Užuojautos žodžiai

Nukritusi medžių rasa tegul vilgo Tavo poilsio vietą.