77. Jubiliejiniai sveikinimai

Linkiu, kad akys nedulkėtų ir kad kaimynai nebildėtų,
Kad vyrai griūtų tau po kojom ir išsipildytų geriausi norai!
Štai tokios eilės susidėjo, nes tau kiek ten? 21 suėjo?

76. Jubiliejiniai sveikinimai

Šiandieną Jūsų metai sužydėjo
Spalvingais – Jubiliejiniais žiedais.
Nors buvo saulės ir audrų, ir vėjo,
Daug praradimų ir vilčių kadais,
Nuėjote prasmingą, ilgą kelią,
Uždegėt meile širdis artimų žmonių.
Priimkite šiandieną padėkos ugnelę
Savo anūkų ir vaikų širdžių.

75. Jubiliejiniai sveikinimai

Gyvenimas nepakartojamas ir toks neilgas
Jis neša mus kaip trykštanti srovė.
Kada plaukai pirmi šerkšnu sužvilga,
Skausmingai ieškom jo tikros prasmės…
Tebūna visos jūsų dienos gražios
Telydi meilė, džiaugsmas ir viltis.
Su Jubiliejum!

74. Jubiliejiniai sveikinimai

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie patys krenta žemėn žiedlapiais baltais,
Jie lekia vėju, niekad nesustoja…
Tik kartais leidžia atgalios mums atsigręžt…

Tad šio jubiliejaus proga linkime, kad jus
Lydėtų nuostabiausi prabėgusių metų prisiminimai,
Linkime puikios sveikatos, daug
Džiaugsmingų ir laimingų dienų!

73. Jubiliejiniai sveikinimai

Nenurimk, širdie, išplakus šitiek metų,
Patyrus visko: vargo ir džiaugsmų.
Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo
Ant sidabrinių Jūsų smilkinių.
Su Gimtadieniu!

72. Jubiliejiniai sveikinimai

Lėkė metai kaip paukščiai pro šalį,
Raizgės raukšlės ir balo plaukai,
Tik širdis patikėti negali,
Kad tiek jau galėjo praeit.

Nusimeskite rūpesčių naštą,
Praeitis tebūnie lyg daina,
Leiskit šventės dienoj palinkėti
Kad sėkmė, puiki sveikata
Lydėtų Jus visada.

71. Jubiliejiniai sveikinimai

Nors plaukus Tau padengė sniegas,
Nubalai kaip diena,
Nepakeis Tavęs niekas.
Kiekvienam Tu – viena…

70. Jubiliejiniai sveikinimai

Te rūpesčiai lyg dūmai išsisklaido,
Tebūna širdyje ramu ramu,
Tegul nedingsta šypsena nuo veido,
Tebūna daug gražių, džiugių dienų!

69. Jubiliejiniai sveikinimai

Saulė žeria ankstų rytą
Daug auksinių valandų.
Rytą auksu parašytą
Tavo vardą aš randu.

68. Jubiliejiniai sveikinimai (18 metų)

Vaikystės soduose saulėtuos,
Prabėgo dienos kaip viena.
Ir štai jau beldžias išsvajota,
Pilnametystės valanda.
Tad drąsiai ženk per amžiaus slenkstį,
Tau horizontai atviri.
Gyvenimu tauriu įrodyk,
Kad Dievo dovaną turi.

67. Jubiliejiniai sveikinimai

Sveika sutinkant jubiliejų, kurio taip laukėme visi.
Tegul jis būna mūsų visų šventė, kurie Tau esam artimi.
Ir neaplenkia jis nei vieno, kurie yra Tau ištikimi.

Šia proga prisiminki ir kitus, kurie tau brangūs iš tiesų.
O mes Tau norim palinkėti laimės, džiaugsmo,
Kad visuomet širdy išliktum tu jauna.
Kad viskas šiam gyvenime, Tau išsipildytų dar ateityje.

66. Jubiliejiniai sveikinimai

Išaušo rytas jubiliejaus,
Greit saulė atrakins vartus.
Ir visos gėlės spalvas lieja,
Kad jis išliktų nuostabus.

Kad laime žėrintys šaltiniai,
Pasiektų džiaugsmo upelius.
Kad rasos tyros, krištolinės,
Bučiuotų žiedlapius švelnius!

O jie, prie skruostų prisiglaudę,
Pajutę virpesį širdies.
Viliotų žengt į erą nauja,
Kur gėrio upės išsilies…

Kur praeitis giliai nuskendus,
Negrįš pro tiltus užmaršties.
Džiaugsminga šypsena ant veido,
Ir rankos sveikinti išsities:

Tegu Tavieji jubiliejai,
Žiedais pavasariu praskrieja!

65. Jubiliejiniai sveikinimai (80 metų)

Ne, širdis nesensta ir nežyla,
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla,
Tie, kuriems gerumą dalini.

Aštuoni dešimtmečiai praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė.
Ir jis išsaugotas tarp vėjų,
Visus dar šildo, tarsi laužas.

64. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

50-tąjį kartą rudenio kaskadom,
Žyra lapai, žyra snaigės ant takų.
Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada,
Linkim, kad praeit juos Jums nebūtų sunku.

63. Jubiliejiniai sveikinimai (18 metų)

18-lika.
Aš taip tikiu,
Kad snaigės žiemą krinta,
Kad po žiemos pavasaris ateis.
Aš taip tikiu,
Kad būsi tu laiminga,
Tuomet ir liūdesys kažkur išeis.
Aš taip tikiu,
Kad šie atneš laimę,
Juk tau nebe 8-neri,
Juk tau jau 18-lika.