2. Jubiliejiniai sveikinimai (16 metų)

Su laimingu gimtadieniu,
Su didžiausia švente!
Šiandien skrieja Jaunystė
Žvaigždėmis ir delčia.

Su laimingu gimtadieniu!
Tu esi su draugais,
Kur nėra išdavysčių,
Kur linksmi vakarai.

Su laimingu gimtadieniu —
Tu jau laisvas žmogus!
Ir pabeldus jaunystė
Išsives iš namų…

Laukia saulių šešiolika —
Ridinėjas žeme.
Laimė, meilė — lyg sesės Tau —
Žengia nuolat šalia.

1. Jubiliejiniai sveikinimai (18 metų)

Nuostabus gyvenimo žvaigždynas
Barsto Tau po kojom laimę
Gal kažkas dar net negimęs —
Tau seniai jau šypsos meilė.

Nepažinki niekad išdavystės,
Nežinoki pavydo kartaus —
Tavo klestinti jaunystė
Tikro džiaugsmo nuolat lauks.

Būki ten, kur skamba jaunas juokas
Tarp bičiulių ir tikrų draugų,
Ten, kur baltos gulbės šoka
Aštuoniolikoj sapnų.

Sveikinam Tave ir laimės linkim,
Šaukiam aštuoniolika “Valio!”
Lai išgirs lemtis galinga,
Kaip mes norim Tau dainuot.