32. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Ir saulė matys, ir mėnulis matys,
Koks jubiliejus, kokia sukaktis!
Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai.
Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

31. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!

30. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.

29. Jubiliejiniai sveikinimai (60 metų)

Te niekad neapleis energija sparnuota.
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis, tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekada pavargti Jums neleis.

Mes linkim Jums energijos, sveikatos
Ir šypsenos geros, plačios.
Tegul Jums skiriamus ILGIAUSIŲ METŲ
Dar šimtą kartų pakartos…

28. Jubiliejiniai sveikinimai (60 metų)

Su paukščiais metai skrieja, ir mainos dienos vėlei,
Ir net nepastebėjai, kaip jų tiek daug praėjo.
Tačiau, brangioji mama, ne metai juk svarbiausia,
Tas 60 skaičius juk nieko dar nereiškia…

27. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Pamirški pilką vargą, vien džiaugsmą prisimink,
Auksinį jubiliejų svajonėm apipink.
Pažvelk, kaip storą ledą iveiks veržli srovė…
Iš naujo skrydžiui renkis, Tau prieš akis erdvė.

26. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

25. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

50 medžių – dar ne miškas,
50 lašų – dar ne jūra,
50 metų – dar ne visas gyvenimas.

24. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Laimingas būkit jūs
Kai matot giedrą dangų,
Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas,
Ir oškite dar 100 metų.

23. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Paversk svajones tvirtybės tiltu,
Te 50 švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti,
Bet ąžuolu šlamėki visada.

Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.

22. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Gyvenkite dar šimtą metų,
Lai bus gyvenimas šviesus,
Tegul likimo žiaurūs vėjai
Lange ugnelės neužpūs.

Lai stiebias jaunos atžalėlės
Tėvelių meilės šviesoje…
Už pirmą gražų jubiliejų
Pakelkim sklidinas taures!

21. Jubiliejiniai sveikinimai

Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir meilėj, laimėj bei džiaugsme gyvent.

20. Jubiliejiniai sveikinimai (40 metų)

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas.
Jame labai daug durų…
Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas.
Štai Tu atvėrei 40-tą savo gyvenimo kambarį.
Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas…

19. Jubiliejiniai sveikinimai

Linkim Jums tik beribės sveikatos
Metų niekad nereikia skaičiuot,
Tegul liejasi taurės šampano!
Ir lai muzika šiandien Jums gros!

18. Jubiliejiniai sveikinimai

Sakyti tostą malonu,
Kai šitiek vyrų ir žmonų
Gražiai susėdę poromis,
Ir vyrai žvilgsniais renka mis.
Ak, tikrą žavesį pamatę,
Jie skelbia Mis – JUBILIATĘ!