60. Labanakt SMS

Miega mažas vabaliukas,
Miega didelis meškiukas.
Gal norėtum pasvajot?
Bet jau vėlu, tad eik miegot…
Labos nakties.

59. Labanakt SMS

Kai visi visi užmiega,
Atkeliauja dėdė miegas.
Jis dalina sapniukus:
Ir gerus ir negerus.
Aš prašiau atsiųst tave,
O tas mulkis sako – Ne!
Labanakt.

58. Labanakt SMS

Saulė nusileido, dingo tamsoje,
Mus abudu kviečia sapnas tyloje.
Vos akis užmerkę būsim mes kartu,
Šalia vienas kito ir šalia sapnų.

57. Labanakt SMS

Ilgai tavęs aš nematysiu
Ir gal pamirši tu mane,
Bet aš tave mylėsiu
Ir aplankysiu nors sapne…
Labanakt.

56. Labanakt SMS

Užmerk akis, nes jau tamsu
Ir danguje tiek daug žvaigždžių.
O ta didžiausia iš visų,
Atneš tau nuostabių sapnų.
Kai ją pajusi nepamesk,
Nes ji žinok tau nuo manęs.

55. Labanakt SMS

Saulutė leidžias vakaruos
Ir spinduliukai jos slepias pataluos.
Mėnulis spindi danguje
Ir mėnesiena atsispindi akyse.
Sapnelis leidžias nuo žvaigždžių,
Užklos tave saldžiu miegu.

54. Labanakt SMS

Užgęsus šviesai danguje,
Tu užburi mane savom gražiom akim.
Ir niekur aš neištrunku
Iš tavo tų akių.

O tu stebi, aš tai žinau.
Priėjusi prie lango aš tavo veidą pamatau,
Ir užtraukusi užuolaidą
Labanakt linkiu aš tau…

53. Labanakt SMS

Ką tik skambino inspektorius Sapnas, pavarde Labanakt.
Liepė tau pasakyti, kad košmarai visi sulaikyti ir uždaryti.
Todėl gali ramiai miegoti…

52. Labanakt SMS

Miegelis per padanges skrenda
Ir paslapčia lovytėn lenda.
Tu nevaryk jo ir nebausk,
O paprasčiausiai prie savęs priglausk.

51. Labanakt SMS

Nori? Aš tai labai noriu.
Tu taip pat nori? Tiesa?
O gal ne? Na, nesilaužyk.
Juk mes norim, tikrai norim miegučio…

50. Labanakt SMS

Tyliai mėnulis lopšinę dainuoja,
Žvaigždės tau švelniai akytes bučiuoja
Ir nešdami naktį ant savo delnų,
Žvaigždynai tau linki saldžiausių sapnų…

49. Labanakt SMS

Sumigo varlytės, sumigo ežiai,
Barsukas ir meškinas miega gražiai.
Žiema glosto juos pirštinėm baltom,
Vežioja per sapną rogutėm greitom.

48. Labanakt SMS

Tu jau giliam sapne, na o aš svajoju apie tave…
Apie tavųjų rankų švelnumą,
Apie tavo žodžių švelnių tikrumą,
Apie ištikimybę, pasitikėjimą,
Apie tyrą jausmą, kurį tau jaučiu,
Apie savo meilę tau, juk tu žinai,
Koks man brangus esi…

47. Labanakt SMS

Nelauki nakties, ji jau čia pat,
Tu jos nebijok, ji elgsis taip pat.
Ji ryte pradings kartu su tamsa,
Jos atvaizdas dings kaip ryto rasa…
Labanaktukas!

46. Labanakt SMS

Miega mažos žvaigždutės…
Aš miegot irgi einu,
Tad linkiu tau saldžiausių sapnų
Ir miegokim kartu…