134. Valentino dienos sveikinimai

Meilė jus karūnuoja, bet ji ir nukryžiuoja.
Ji jus augina, bet ir apgeni.
Ji pakyla iki jūsų viršūnių ir glamonėja švelniausias jūsų šakas, virpančias saulėje,
Bet ji nusileidžia ir iki jūsų šaknų žemėje ir išjudina jas.

Kaip javų pėdus ji surenka jus į save.
Ji kulia jus, kad apnuogintų.
Ji sijoja, kad nubyrėtų pelai.
Ji mala jus iki baltumo.
Ji minko jus, kol suminkštėjat.
O tada ji patiki jus savo šventajai ugniai,
Kad taptumėt šventąja duona šventajai Dievo puotai.
Visa tai patirsit iš meilės, idant pažintumėt savo širdies paslaptis,
O pažinę jas taptumėt Gyvenimo širdies dalimi.

Meilė, be savęs, nieko neduoda ir nieko nepaima.
Meilė nieko neturi ir nenori, kad ją kas savintųsi;
Nes meilei pakanka meilės.

(Ištrauka iš knygos „Pranašas”)

133. Valentino dienos sveikinimai

Meilė brangesnė už visus turtus;
Ji – deimantas,
Kurio negali nusipirkti net karaliai,
Ji – visas pasaulis, nors
Ją galima apkabinti dviem rankom.
Su meilės diena!

132. Valentino dienos sveikinimai

Jei pasaulyje tavęs nebūtų,
Gerumas ir meilė netektų vardų,
Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų,
Ir žemė visa apsitrauktų ledu…

131. Valentino dienos sveikinimai

Būk tiesa, kad Tavimi tikėtų,
Būk gera, kad Tave mylėtų,
Būk ugnim, kad per lietų
Prie Tavęs sušilti galėtų…

306. Meilės žodžiai

Tebūna žiemos baltos, baltos,
Pavasariai žali, žali,
O vasaros, kaip meilė karstos,
Ruduo – toli, toli…

305. Meilės žodžiai

Meilės gardžios kaip šokoladas,
Sėkmės lipnios kaip marmeladas.
Karjeros iki debesų,
Sveikatos, laimės, pinigų.
Su likimu gero kontrakto,
Su angelais gerų kontaktų.
Gerų draugų daugiau nei pirštų,
Kad mylimieji nepamirštų.
Svajonių kaip drugiai spalvotų,
Kad išsipildyt nevėluotų.
Daug šypsenų, gėlių ir saulės,
Juk tau priklauso šis pasaulis!!
Už uodegos laikyk Fortūną,
Linkėjimų per daug nebūna!
Su meile ….

304. Meilės žodžiai

Kartais nereikia žodžių tuščių,
Tereikia pasakyti jog myliu…
Nesvarbu ar žmogus atsakys tuo pačiu,
Svarbu jog tu būsi pasakęs myliu…

303. Meilės žodžiai

Baltos šerkšno gėlės jau ištirpo —
Tau raudonų tulpių aš nešu.
Mano meilė ėmė ir pravirko —
Už visus kitus jaučiuos kaltu.

Pabučiuosiu Tavo švelnią ranką.
Prisiglausiu prie jautrios širdies.
Aš žinau, kad šito nepakanka,
Bet atleisk ir leiski vėl mylėt.

302. Meilės žodžiai

Būk gražiausia Moteris —
Mylimiausias Tau akis išbučiuos mana širdis.
Būk ponia tarpe kitų —
Aš praeidamas tarp jų greit Tave apkabinu.
Karaliene būki man,
Man vienam, o ne kažkam — prieš mane vis vien kaltam.
Valentino dienoje
Aš pavydžiu vėl Tavęs — tik abu mes galim švęst.
Vien tik mano Tu esi —
Mano mintys ir širdis — mano miela Moteris.

301. Meilės žodžiai

Priskinčiau, Mylima, gelsvų purienų,
Bet dar snieguotuos pataluos
Tas meilės žiedas žemėj miega,
Mažų upelių pakraščiuos.

Tačiau Tau vienai aš prisipažinsiu,
Kad Valentino dienoje
Tave tik vieną apkabinsiu.

O tų purienų dar priskinsiu,
Kai meilės dainą prisiminsiu.

300. Meilės žodžiai

Laiko ranką sujudins širdis,
Sukdama Meilės laikrodžio strėlę
Ir į bokštus sugrįžus viltis,
Dūžiais Meilę prikels mūsų vėlei.

Kai danguj visos žvaigždės sumigs —
Meilės vėjas užpūs žvakių liepsną.
Noriu vėl aš Tave susitikt,
Bučiniais Tavo ranką paliesti.

299. Meilės žodžiai

Tyvuliuoja lyg upė mažytis likimas
Į saulėtekių tylą, į aušrą svajų.
Apkabinsiu aš laimę vyriškumo žaidimais —
Dovanosiu tylėjimą savo akių.

Tu esi nuostabi, mano meile svajota,
Ir kuomet aš širdim Tavo kūną jaučiu —
Mano siela kvailioja pajautusi puotą
Vyriškumo žaidimų, klastingų minčių.

Aš nenoriu gyventi daugiau be Tavęs.
Tiktai Tu neatstumki, brangioji, manęs.

298. Meilės žodžiai

Lyg sūpuoklėse supas varpuos
Meilės vėjas per bokštus pralėkęs.
Žvaigždėmis spinduliuoja plaukuos
Bučiniai, mūsų naktį palietę.

Trapūs vaško perliukai nukris —
Žvaigždėmis mano ašaros byra…
Sapnuose, mano prince, sugrįžk
Ir uždek mūsų vakaro tylą.

297. Meilės žodžiai

Lai viešpatauja Meilės planeta,
Žvaigždelių rankomis delčia mus supa
Ir naktyje išnyksta vienuma
Lyg niekada vienatvės ir nebūta.

Lai žydi sodai dviejų tyloje,
Saulėtas rytas lai sušildo kūnus,
O meilės šėlsmas likęs žiemoje,
Užpusto sapną vienišumo niūrų.

Lai viešpatauja Meilės planeta —
Triumfuoja meilė, laimė ir darna.

296. Meilės žodžiai

Esi mažytis mano metų laikas:
Su vasara marga Tu atėjai
Ir mano skausmo drugelius išvaikęs,
Auksiniu meilės rudeniu tapai.

Pavasariu žaliu many žydėjai
Auksiniuos mūsų meilės pataluos,
O tai, ką palikai širdy išėjęs,
Šalta žiema pūgos daina užklos.