Posakiai apie draugus

Posakiai apie draugus. Aforizmai apie draugus. Citatos apie draugus. Frazės apie draugus. Gražūs žodžiai apie draugus. Mintys apie draugus. Sentencijos apie draugus.

 1. Aš nusišalinau nuo pasaulio ne todėl, kad turėjau jame priešų, o kad turėjau jame draugų. Ne todėl, kad jie man kenkė, kaip paprastai būna, o kad manė, jog aš geresnis nei esu iš tikrųjų. Tai melas, kurio negalėjau pakęsti. – A. Kamiu.
 2. Būdami kartu vienas kitam daugiau duosime. – Seneka.
 3. Draugas yra dovana, kurią pats sau įteiki. – R. L. Stivensonas.
 4. Draugas – tas, su kuriuo už jo pagalbą atsiskaityti nereikia. – J. Laucius.
 5. Draugą aš labiausiai myliu už jo trūkumus, apie kuriuos galima pakalbėti. – V. Hazlitas.
 6. Draugo ištikimybė reikalinga ir laimėje, o nelaimėje ji tiesiog būtina. – Seneka.
 7. Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą. – V. Kudirka.
 8. Kad įgytume draugų ir bičiulių palankumą kasdieniniuose santykiuose su jais, reikia vertinti mums rodomas jų paslaugas labiau, negu tai daro jie patys; priešingai, mūsų paslaugas draugams reikia laikyti mažesnėmis, negu apie tai mano mūsų draugai ir bičiuliai. – Platonas.
 9. Kam įgyju draugą? Kad turėčiau už ką numirti, kad turėčiau pas ką sekti į tremtį, kad galėčiau savo krūtine ginti jo gyvybę, paaukodamas savąją. – Seneka.
 10. Kvailas tas, kuris daro sau bloga, norėdamas padaryti gerą savo draugui. – Hipokratas.
 11. Nelinkėkite savo draugams pernelyg didelės sėkmės, jeigu nenori jų prarasti. – B. Grasjanas.
 12. Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą, kad jam nebūtų reikėję draugo. – Seneka.
 13. Nors yra tokių dalykų, kuriuos paprastai slepiame, draugui patikėk visus rūpesčius, visas mintis. – Seneka.
 14. Pasirinkti draugus mažiausiai susitepusius. – Seneka.
 15. Pataikauti savo bičiulių silpnybėms, nematyti jų ydų, net žavėtis jų trūkumais, tartum dorybėmis – argi tai nėra gimininga kvailybei? – E. Roterdamietis.
 16. Priešininkas, ieškantis jūsų klaidų, naudingesnis nei draugas, norintis jas nuslėpti. – L. da Vinčis.
 17. Svarbiausias tikros, aktyvios, vaisingos draugystės reikalavimas – eiti su draugu vienodu žingsniu, kad draugas pritartų mano tikslams, o aš – jo. – J. V. Gėtė.
 18. Tam, kad susirastum draugą, reikia užmerkti vieną akį, o kad jį išsaugotum – abi. – N. Duglas.
 19. Tau nedera pykti ant draugo, kuris norėdamas gero pažadina tave iš saldžių svajonių, net jeigu jis tai padarys šiurkščiai ar griežtai. – V. Skotas.
 20. Tikra aktyvi draugystė – tai savitarpio parama. Mano draugas pritaria mano sumanymams, o aš pritariu jo, mes kartu einame į priekį, nors mūsų mintys ir būtų skirtingos. – J. V. Gėtė.
 21. Tikras draugas turi būti antruoju mūsų „aš“; jis niekuomet nepareikalaus iš draugo nieko, išskyrus tai, kas dorovinga ir puiku; draugystė mums duota iš prigimties kaip kilnumo pagalbininkė, bet ne kaip ydų palydovė. – Ciceronas.
 22. Tikrą draugą nelaimėje pažinsi. – Ciceronas.

Merfio dėsniai

 1. Kai padėsi draugui bėdoje, jis, žinoma, prisimins tave, kai vėl paklius į bėdą. – Cheito skundas.

Afrikiečių patarlės

 1. Savo tikrą draugą laikyk abiem rankomis.

Amerikiečių patarlės

 1. Tikrą draugą laikyk abiem rankom.

Arabų patarlės

 1. Grįždamas iš kelionės bičiuliui parvežk nors akmens.

Gruzinų patarlės

 1. Draugą kritikuok jo akivaizdoje, priešą – už nugaros.

Kinų patarlės

 1. Nebaidyk musės nuo draugo kaktos kirviu.

Lietuvių patarlės

 1. Be prietelių negyvenk, bet tų nedaug turėk.
 2. Didžiausiu išdaviku gali būti tik artimiausias draugas.
 3. Draugai, kol atskirai pinigai.
 4. Draugas nelaimėje užjaučia, laimėje pavydi.
 5. Draugą nelaimėje pažinsi.
 6. Draugų prie stikliuko netrūksta, o kai bėda – visi nurūksta.
 7. Geriausi rūbai nauji, geriausi draugai – seni.
 8. Kur pinigai, ten ir draugai.
 9. Litas – ne pinigai, ubagas – ne draugas.
 10. Pasakyk, kas tavo draugas, pasakysiu, kas tu esi.
 11. Prie alaus netrūks draugų.
 12. Tik nelaimėje pažinsi draugą.
 13. Tol draugai, kol atskirai pinigai.

Romėnų patarlės

 1. Draugas – didžiausias turtas gyvenime.
 2. Draugui rodyk širdį, priešui kaktą.
 3. Tikras draugas – visada draugas.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>