135. Velykiniai sveikinimai

Šv. Velykų proga visiems linkime patirti:
Tylos žavesį,
Saulės šviesos didybę,
Tamsos paslaptį,
Liepsnos stiprybę,
Oro gaivumą,
Žemės tylią tvirtybę,
Meilę,
Kuri yra visa ko pradžia.

134. Velykiniai sveikinimai

Tegul prisiliečia prie Jūsų Velykų didybė,
Ir prisikėlusio Viešpaties šviesa tepasiekia
Kiekvieną Jūsų širdžių kampelį.

133. Velykiniai sveikinimai

Kiekvienas pavasaris mums
Dovanoja atgaivą, džiaugsmą,
Šv. Velykų ryto nuojautą.
Tegul bundanti žemė gaudžia
Prisikėlimo varpais, nešdama Jums
Gerumo, vilties ir atpirkimo džiaugsmą.

132. Velykiniai sveikinimai

Jau dangaus skliautai šviesėja,
Linksmas paukščių čiulbesys.
Te skambus Velykų Aleliuja,
Uždega naujas, šviesias viltis!

131. Velykiniai sveikinimai

Sakoma, jog kartu su pavasario saule,
Šv. Velykomis į žemę sugrįžta gyvenimas ir džiaugsmas.
Tesugrįžta jis ir į Jūsų na­mus, ir į Jūsų širdis!

130. Velykiniai sveikinimai

Išeikite į gamtą, kai pirmas griaustinis
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį!
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės,
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti!
Su Šv. Velykom!

129. Velykiniai sveikinimai

Juk Velykos tai ne Kūčios –
Atsargus būk su margučiais!
Jei netyčia kur paspausi,
Tai bus nuostoliai didžiausi!
Su Šv. Velykom!

128. Velykiniai sveikinimai

Kiškis piškis skeltalūpis
Strikinėja po pievelę,
Neša kiaušinius margus ir gražius.
Su šv. Velykom!

127. Velykiniai sveikinimai

Tuk tuk tuk atidarai,
O ten velykų kiškis su pintine.
Jis įduoda tau kiaušinį, pasveikina
Ir atsisveikina, ir iššokuoja sau keliu namo.
Su Velykomis!

126. Velykiniai sveikinimai

Tegul pavasariniai lietūs nuplaus išgyvenimų dulkes,
Tegul pirmieji saulės spinduliai išbučiuos veidą, kai bus liūdna.
Tegul Velykinis margutis dovanos stiprybės pliūpsnį,
O Velykų Bobutė bus dosni meilės ir artumo akimirkomis.

125. Velykiniai sveikinimai

Raudonų plytų bokštai vėl prabyla
Šventų Velykų rytmečio varpų garsais.
Malda ir giesmės nuo altorių kyla
Ir laimę neša žydraakiai Angelai.

Ak Aleliuja, Kristus prisikėlė!
Aš sveikinu visus su dvasios kilimu.
Lai aidinčių varpų maldinga siela
Ir vėl užlies tikru gyvenimo ritmu.

124. Velykiniai sveikinimai

Skambėkit, Viešpaties varpai, padangėj!
Širdie tyroji, kilki vėl gyvent!
Veduos gyvenimą savoj parankėj
Ir išeinu kitus gyvenimui prikelt.

Draugai, linkiu Jums dieviškos tvirtybės,
Saulėtos laimės ir skaisčių veidų.
Tegu namus aplanko vien ramybė
Ir ištikimos širdys mylimų žmonių.

123. Velykiniai sveikinimai

Tvarte žiurkės ruošia puotą,
Girtas zuikis graužia šluotą.
Vištos laksto visos plikos,
Visiems gera, nes Velykos!

122. Velykiniai sveikinimai

Sužėlė žolytė, išsprogo kačiukai,
Kiaušinius viliojo apgirtę kiškiukai.
Atėjo bobutė su beržo žaba
Ir gavo kiškučiai Velykų proga.

121. Velykiniai sveikinimai

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros,
Daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių.
Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu…