60. Velykiniai sveikinimai

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia.
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.

59. Velykiniai sveikinimai

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv. Velykomis!

58. Velykiniai sveikinimai

Pirmieji berželiai žaliuoja,
Saulutė gera, lyg mama,
Margiausiais margučiais marguoja
Pavasario šventė linksma.
Su Šv. Velykom!

57. Velykiniai sveikinimai

Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.

Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys,
Juos saugotų, globotų, neapleistų.

56. Velykiniai sveikinimai

Kadagys žaliuoja,
Šviečia saulė skaisčiai,
Lyg auksinės gėlės
Spindi velykaičiai.

55. Velykiniai sveikinimai

Su saulės spinduliu pirmuoju,
Su džiaugsmo šypsenom veiduos,
Velykų rytmetį ankstyvą
Suklupsime šventos maldos.

Kurią kuždės ne lūpos,
Širdys žodžius švenčiausius atkartos.
Laimingi būkite sulaukę
Prisikėlimo valandos!

54. Velykiniai sveikinimai

Šią skaisčią pavasario dieną
Tau dovanoju Velykų margutį.
Dar pridedu kvapą purienų
Ir neblėstančios meilės truputį.
Su Šv. Velykom!

53. Velykiniai sveikinimai

Prisikėlimo rytas – pavasaris žemėj ir sieloj.
Atverkim savo širdį tyram džiaugsmui.
Trims gražiems žodžiams – Tikėjimui, Vilčiai, Meilei.
Sveikinu tave su šv. Velykom!

52. Velykiniai sveikinimai

Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse.

Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies.
Su Šv. Velykom!

51. Velykiniai sveikinimai

Saulė šviečia, gamta bunda,
Tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės,
Maišą pinigų ir meilės.

50. Velykiniai sveikinimai

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai
Ir džiaugsmo giesmės suteiktų šviesių vilčių,
O į tavo namus atneštų santarvę ir gerumą.
Pabuskime visi, prikelkim sielas, vien meilei,
Laimei būkim atviri – paspauskime rankas, užmirškim gėlą.

49. Velykiniai sveikinimai

Girtutis zuikutis ridena baranką,
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

48. Velykiniai sveikinimai

Per pievą, per lauką, per ošiančią girią,
Velykos kaip paukštė giedodama skris.
Ir visa, ir visa kas rudenį mirė,
Vėl augti, žydėti ir džiaugtis atgims…

47. Velykiniai sveikinimai

Jau margučiai nuriedėjo nuo Vėlykų stalo
Ir vaikučiai pabiručiai renkasi prie stalo.
Jie pasveikins Jėzu Kristų su gražiu pavasariu
Ir įteiks jam gražią dovaną.
Laimės, džiaugsmo, daug draugų
Iš visos širdies linkiu.

46. Velykiniai sveikinimai

Šventos Velykos mus lanko jau čia,
Gražiausi margučiai stuksena šalia.
Šventos Velykos aplanko visus,
Išsprogę kačiukai džiugina mus.