129. Velykiniai sveikinimai

Juk Velykos tai ne Kūčios –
Atsargus būk su margučiais!
Jei netyčia kur paspausi,
Tai bus nuostoliai didžiausi!
Su Šv. Velykom!

128. Velykiniai sveikinimai

Kiškis piškis skeltalūpis
Strikinėja po pievelę,
Neša kiaušinius margus ir gražius.
Su šv. Velykom!

123. Velykiniai sveikinimai

Tvarte žiurkės ruošia puotą,
Girtas zuikis graužia šluotą.
Vištos laksto visos plikos,
Visiems gera, nes Velykos!

122. Velykiniai sveikinimai

Sužėlė žolytė, išsprogo kačiukai,
Kiaušinius viliojo apgirtę kiškiukai.
Atėjo bobutė su beržo žaba
Ir gavo kiškučiai Velykų proga.

112. Velykiniai sveikinimai

Pilnos parduotuvės žmonių
Ir jaunimo ir senų.
Kažin kas tokio nutiko?
A, tai artinas Velykos!

111. Velykiniai sveikinimai

Sveikinu, tave brangusis!
Juk Velykos jau artėja,
Gal per šventes mano būsi?
Tavo fėja.

109. Velykiniai sveikinimai

Striksi zuikis pievele
Su gera, gera žinia.
Velykos tuoj ateis,
Kiaušiniauti visi eis.
Kraustykis ir tu nuo krosnies
Šventė jau visai ant nosies!

104. Velykiniai sveikinimai

Išdykęs saulės zuikis
Kai mano skruostą pabučiavo,
Neišsakyti žodžiai
Eilėm išsirikiavo:
– Per Velykas tau linkiu
Būti mano zuikeliu.
Mes ridensim margučius
“Boska” nuo lūpų neišdžius.

103. Velykiniai sveikinimai

Baikit pjaustyt mišrainytes ir teplioti kiaušinius,
Laikas rausvinti lupytes ir daužyti margučius.
Pažiūrėt kieno stipriausias, paragaut kieno skaniausias,
Kilstelkit šampano stiklinaitę ir atšvęsti Velykas!

100. Velykiniai sveikinimai

Berniukai žirniukai,
Mergytės lėlytės,
Dažykit margučius
Rytoj juk Velykos!

98. Velykiniai sveikinimai

Kai pavasaris ateis,
Gandras pievon nusileis,
Trepsint kojomis į taktą,
Muškim margučius į kaktą.

97. Velykiniai sveikinimai

Žalias, mėlynas, raudonas
Taip margučius nudažiau.
Kad linksma būtų ir įdomu,
Tau į kaktą juos sudaužiau.

96. Velykiniai sveikinimai

Daug linkėjimų margų,
Su Velykomis siunčiu.
Kad kiaušiniais nepaspringtum,
Vynu Tu atsigaivinki!

92. Velykiniai sveikinimai

Striksi zuikis takučiu
Kiaušinį ridena.
Aišku – net krizės metu
Neblogai gyvena.
Pasitaikė akmenukas
Bumt! Sudužo kiaušinukas…
Linkiu, kad tavo Velykos
Būtų labiau pavykę!

75. Velykiniai sveikinimai

Nerimuosiu aš eilučių,
Nes nemoku to daryt.
Tau linkiu skanių margučių,
Tą galiu aš pasakyt!