74. Velykiniai sveikinimai

Atėjo kiaušinis pas kitą kiaušinį
Ir davė kiaušinis į galvą kiaušiniui,
Bet šitas kiaušinis nebuvo kiaušinis
Ir davė kiaušinis atgal į kiaušinius.

68. Velykiniai sveikinimai

Ateis Velykų metas ir pievos sužaliuos,
Išlįs iš krūmų elnias ir kiaušais pamojuos.
Su Šv. Velykom!

66. Velykiniai sveikinimai

Dovanoju tau margutį, kad saulė šviestų,
Kad visos bėdos išsilakstytų, vien tik laimė pasiliktų.
Su Šv. Velykom!

59. Velykiniai sveikinimai

Margas margas margučiukas,
Drūtas mielas smailučiukas,
Pokšt per galvą per abu,
Barkšt į kaktą nėr lygių.
Su šv. Velykomis!

51. Velykiniai sveikinimai

Saulė šviečia, gamta bunda,
Tai Velykos atidunda.
Lai jos atneša daug laimės,
Maišą pinigų ir meilės.

49. Velykiniai sveikinimai

Girtutis zuikutis ridena baranką,
Velykų bobutė atbėga su bonka.
Šiandien aplankys jie kiemą kiekvieną,
Kad primintų, jog šiandien gertum ne pieną.
Su Šv. Velykom!

43. Velykiniai sveikinimai

Mušk kiaušinį, mušk kaimyną,
Tik nemuški jam į klyną.
Jo kiaušiniai ne margi,
Rimtam darbui jie skirti.

41. Velykiniai sveikinimai

Miega zuikis su zuikiene,
Bet sapnuoja jis lokienę.
Muistos zuikis, sukinėjas,
Jaučia kiaušiai ridinėjas.
Čiupt už klyno, o brolyti,
Abu kiaušai nudažyti!
Su Šv. Velykom!

40. Velykiniai sveikinimai

Alialiuje alialiuje,
Jau Velykos netoli.
Alialiuja alialiuje,
Susitikime visi.

37. Velykiniai sveikinimai

Pavasaris visus bučiuoja,
Kiaušiniai ant stalų marguoja.
Džiaugsmo Jums Velykų rytą,
Apmėtykit kiaušiniais vienas kitą!

36. Velykiniai sveikinimai

Kas čia daros? Kas čia daros?
Visi šaukia – kiaušų balius.
Rieda kiaušai su kiaušiukais
Ir juos vejasi viščiukas.
Su šventėm!

35. Velykiniai sveikinimai

Bėga zuikis per laukus,
Kiaušiniais daužo grumstelius.
Jei kiaušiniai sveiki bus,
Tai Velykos linksmos bus.

34. Velykiniai sveikinimai

Vištos kudakuoja, laksto po laukus,
O kai jas pakratom, gaunam kiaušinius.
Imame teptuką, dažom margučius,
Su Šventom Velykom sveikiname Jus!

28. Velykiniai sveikinimai

Velykų bobutė po miestą skrajoja,
Ridena ji margučių šimtą,
O Velykų rytas – už lango švinta!

26. Velykiniai sveikinimai

Lai Velykinė bobutė dovanoja Tau margutį.
Žalsvą – simbolį stiprybės,
Melsvą – santaikos, ramybės,
O raudoną nuo širdies –
Meilės simbolį, vilties!