134. Valentino dienos sveikinimai

Meilė jus karūnuoja, bet ji ir nukryžiuoja.
Ji jus augina, bet ir apgeni.
Ji pakyla iki jūsų viršūnių ir glamonėja švelniausias jūsų šakas, virpančias saulėje,
Bet ji nusileidžia ir iki jūsų šaknų žemėje ir išjudina jas.

Kaip javų pėdus ji surenka jus į save.
Ji kulia jus, kad apnuogintų.
Ji sijoja, kad nubyrėtų pelai.
Ji mala jus iki baltumo.
Ji minko jus, kol suminkštėjat.
O tada ji patiki jus savo šventajai ugniai,
Kad taptumėt šventąja duona šventajai Dievo puotai.
Visa tai patirsit iš meilės, idant pažintumėt savo širdies paslaptis,
O pažinę jas taptumėt Gyvenimo širdies dalimi.

Meilė, be savęs, nieko neduoda ir nieko nepaima.
Meilė nieko neturi ir nenori, kad ją kas savintųsi;
Nes meilei pakanka meilės.

(Ištrauka iš knygos „Pranašas”)

133. Valentino dienos sveikinimai

Meilė brangesnė už visus turtus;
Ji – deimantas,
Kurio negali nusipirkti net karaliai,
Ji – visas pasaulis, nors
Ją galima apkabinti dviem rankom.
Su meilės diena!

132. Valentino dienos sveikinimai

Jei pasaulyje tavęs nebūtų,
Gerumas ir meilė netektų vardų,
Nešildytų saulė, šaltiniai išdžiūtų,
Ir žemė visa apsitrauktų ledu…

131. Valentino dienos sveikinimai

Būk tiesa, kad Tavimi tikėtų,
Būk gera, kad Tave mylėtų,
Būk ugnim, kad per lietų
Prie Tavęs sušilti galėtų…

130. Valentino dienos sveikinimai

Nenustok laukti to,
Ko niekada nelaukei,
Saulės kritimo į tavo delnus.
Ieškok prasmės ten,
Kur jos ko gero nėra,
Juk pražįsdamos gėlės neklausia: “Ar verta?”

129. Valentino dienos sveikinimai

Įsivaizduok dykumą, kurioje lyja tik kartą per metus…
Įsivaizduok augalėli jos viduryje…
Įsivaizduok kaip labai jis ilgisi lietaus.
Taip pat tik tūkstantį kartų labiau aš pasiilgau tavęs.

128. Valentino dienos sveikinimai

Kartais… reikia pabūt vienam, ir susivokt savyje…
Kartais… reikia pasėdėt kopose, ir žiūrėt į žvaigždes…
Kartais PRIVALAI nusišypsot, kad ir kaip ašaros skruostais tekėtų…
Kartais reikia įveikti tai, kas yra neįmanoma…
Kartais reikia matyti tai, ko kitas nepamatys…
Kartais reikia stengtis, dėl to, kas tau svarbu…
Kartais reikia pakovot, kad turėtum Kažką Daugiau…
Kartais reikia grožėtis dangum…
Kartais reikia susikabinus už rankų bėgt į jūrą…
Kartais reikia išsivoliot smėly…
Kartais reikia verkt…
Kartais reikia kažko, ko neturi…
BET. VISADA Reikia Mylėt…

127. Valentino dienos sveikinimai

Nebegrįš praėję mokslo metai,
Nebegrįš juokas pamokų metu,
Nebegrįš tavoji meilė,
Ir už svajones parašytas du.

126. Valentino dienos sveikinimai

Pirmą dieną – tortas,
Antrą dieną – sportas,
Trečią dieną – kinas,
O vidurnaktį – vaikinas.

125. Valentino dienos sveikinimai

Visos upės gilios,
Nemunas giliausias.
Visos draugės geros,
Tu pati geriausia.

124. Valentino dienos sveikinimai

Gęsta žiburėlis tylią naktį,
Gęsta ir išblėsta lyg niūri diena.
Niekad neužgęsta, niekad neišblėsta
Tik žmogaus draugystė, jeigu ji tvirta.

123. Valentino dienos sveikinimai

Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą,
Jie tavąjį girdės.
Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą,
Jie tavąjį matys.

Mylėk kitus, save užmiršus,
Ir jie tave mylės.
Tikėk kitais kaip savo žingsniais,
Ir jie tavim tikės!

122. Valentino dienos sveikinimai

Beribę meilę tau jaučiu,
Ji neapreptų žvaigždynų plačių.
Ji nepasiektų aukščiausių kalnų,
Leisk tave apiberti gražiausiu jausmu.

121. Valentino dienos sveikinimai

Tu mergaitė,
Tu graži,
Tu į rožę panaši.
Kai užaugsi bus blogai,
Pešis dėl tavęs bernai…

120. Valentino dienos sveikinimai

Nenoriu gyventi praeitimi,
Noriu džiaugtis dabartimi,
Būti su tavimi ir padaryti
Tave laimingu žmogumi.