64. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

50-tąjį kartą rudenio kaskadom,
Žyra lapai, žyra snaigės ant takų.
Daug kelių vingiuotų dar rytojai žada,
Linkim, kad praeit juos Jums nebūtų sunku.

47. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Jau (50) kartų paukščiai parskrido.
Jau (50) kartų nužydo žiedai.
Jau (50) kartų žemėj gyventa.
O rodos dar tiek mažai.

46. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Balta šarma papuošė Jūsų plaukus,
Kaip greit prabėgo (50) vasarų žalių.
Daug liepų nužydėjo, o dienos bėga ir nelaukia.
Daug džiugių, linksmų, laimingų valandų.

40. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Kai pusė amžiaus Tavo vieškeliuos sustojo,
Tu pastebėjai — baltoj karietoj laikas nuvežė metus…
Žvaigždėtas kelias buvusius vargus užklojo,
O laimė duonos kąsnį laužė su Tavim perpus.

Tai praeitis… ir liko tik žavus paveikslas —
Laimingi štai ant vieškelio plataus vaikai…
Ir panaši lyg dvynė laimės linki Tavo sesė,
Kuriai Tu motiniška šiluma buvai.

Tad būk laiminga, jauski mūsų glėbį,
Mes tokią norime Tave mylėti.

37. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Su Garbingu Jubiliejum leiskite pasveikint,
Palinkėti Jums sveikatos iš visos, visos širdies.
Ir gyvenimą pratęsti leiskite paskatint,
Mūsų žodžiais ir troškimais suteikiant vilties.

Su gražiausiu Jubiliejum leiskite pasveikint,
Palinkėt ilgiausių metų, laimės, džiaugsmo ir garbės.
Koks žmogus gyvenimą labiau galės išaukštint,
Negu tas, kuris sulaukė penkiasdešimties?

Su garbingu Jubiliejum — pusė amžiaus praeity…
“Penkiasdešimt” jau praėjo, tačiau “šimtas” dar toli…

36. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Nuostabusis amžių amžiaus vidurys —
Apibendrinimas savo eros.
Įpusėjusi gyventi paslaptis…
Juk pusiaukelėj tikrai sustoti gera.

Apkabinsime Tave nepaprastai,
Palinkėsim Tau brandžiausio laiko —
Tęsis Jubiliejus dar ilgai, ilgai…
Kad Tau pusė amžiaus — patikės tik vaikas.

Todėl, kad Tu esi, mes džiaugiamės visi
Ir lai Tavoj širdy bus vien viltis šviesi.

27. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Pamirški pilką vargą, vien džiaugsmą prisimink,
Auksinį jubiliejų svajonėm apipink.
Pažvelk, kaip storą ledą iveiks veržli srovė…
Iš naujo skrydžiui renkis, Tau prieš akis erdvė.

26. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Gražiausių metų leiski palinkėti,
Te niekados nebus rudens.
Pavasariai tebus džiaugsmu nusėti,
Ir laimė širdyje gyvens.

Giedrų dienų Tau linkime,
Daug sukakčių dar švęst,
Ilgų ilgiausių metų
Ir laimėj bei džiaugsme gyvent.

25. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

50 medžių – dar ne miškas,
50 lašų – dar ne jūra,
50 metų – dar ne visas gyvenimas.

24. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Laimingas būkit jūs
Kai matot giedrą dangų,
Ir tvirtas būkite kaip ąžuolas,
Ir oškite dar 100 metų.

23. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Paversk svajones tvirtybės tiltu,
Te 50 švyti su aušra!
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti,
Bet ąžuolu šlamėki visada.

Ne visos audros nuoskaudas palieka –
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta tavo siekiai,
Lai negandų Tavam kely nebus.

22. Jubiliejiniai sveikinimai (50 metų)

Gyvenkite dar šimtą metų,
Lai bus gyvenimas šviesus,
Tegul likimo žiaurūs vėjai
Lange ugnelės neužpūs.

Lai stiebias jaunos atžalėlės
Tėvelių meilės šviesoje…
Už pirmą gražų jubiliejų
Pakelkim sklidinas taures!