39. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Kaip džiaugiamės galėdami pagerbti Jūsų Jubiliejų,
Ir mylim Jus už perneštas jau rūpesčių naštas.
Prabėgę sunkūs metai lieka neišdildomais šešėliais,
Kuriuos tarsi nusineša “nematomas kažkas”…

Svajojom jau seniai Jums pasakyti daug gražaus, svarbiausio.
Bet kaip mums suskaičiuot saulėlydžius, dienas, rytus,
Kada ragavot akmeninę druską duonele gardžiausia,
O sunkų “kryžių” nešėt už save ir už kitus?

Mes keliam ištvermės ir ryžto taurę
Ir siunčiame dangaus gyvybės saują!

32. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Ir saulė matys, ir mėnulis matys,
Koks jubiliejus, kokia sukaktis!
Tiktai nemanyk, kad nors kiek pasenai.
Iš džiaugsmo visi mes atrodom jaunai.

31. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys.
Tuo, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti.
Tad liki visada tokia, kokią mes mylim ir pažystam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės!

30. Jubiliejiniai sveikinimai (70 metų)

Nors metai jau nusinešė daug džiaugsmo ir svajonių,
Nors smilkiniuos pražydo jau plaukų sruogelės sidabru.
Laiminga būk, sulaukus šitiek metų,
Kurie ne vien tik rūpesčius, ir laimę atnešė kartu.