65. Jubiliejiniai sveikinimai (80 metų)

Ne, širdis nesensta ir nežyla,
Jeigu ji turtinga ir dosni.
Lyg saulės spinduliuos sušyla,
Tie, kuriems gerumą dalini.

Aštuoni dešimtmečiai praėjo,
Širdy gerumo neužgniaužė.
Ir jis išsaugotas tarp vėjų,
Visus dar šildo, tarsi laužas.

38. Jubiliejiniai sveikinimai (80 metų)

Turtingas esat metų gausumu,
Garbingas esat tarp visų žmonių,
Ryžtingas būkit savo veržlumu,
Šlovingas būkit meilės dosnumu.

Nesusilygint niekam teisumu!
Nesuskaičiuoti kiekio artimų!
Nesulaikyti siekių ir darbų,
Nenusileidžiat niekam Jūs protu!

Už jūsų pavyzdį kaip reikia mums gyvent,
Gyvybės taurę leiskite pakelt.

34. Jubiliejiniai sveikinimai (80 metų)

Garbingo amžiaus jubiliejus –
Vainikas metų praeities,
Kur rasi smilgų ir lelijų.
Tokia pusiausvyra lemties,
Kad pilką dieną šventė keičia,
O ją – sunki darbų našta…
Branginki, vertinki ir džiaukis
Dalia, kuri vien tau skirta.

33. Jubiliejiniai sveikinimai (80 metų)

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau buvo –
Kaip kraitis, dovana arba lemtis.
O būsimieji metai tegul būna
Praėjusių brandus ir ilgas tęsinys!