Samsonas

Samsonas – jėgos simbolis. Izraeliečių priešai buvo filisteriai. Samsonas buvo pasiųstas išgelbėti nuo priešų. Jis buvo labai stiprus: suplėšė liūtą kaip ėriuką, sugaudė 300 laukinių šunų, užmušė daug filisterių. Jo jėga slypėjo plaukuose, kurių nebuvo galima kirpti. Apie tai, kur slypi galybė, pasisakė tik žmonai, kuri nukirpo jam 7 garbanas ir dėl to jis prarado jėgą.

Saliamonas

Saliamonas – hebrajų kalba šalom „taika“ – „taikingasis“. Biblijoje aprašomas, kaip pats turtingiausias ir išmintingiausias karalius, kuris savo sprendimais išspręsdavo žmonių ginčus.

Dovydas ir Galiotas

Dovydas ir Galiotas – simbolizuoja silpnesnio laimėjimą prieš žymiai stipresnį priešininką. Dovydas supyko ant milžino Galioto, nes šis įžeidinėjo Dievo tautą ir patį Dievą. Taigi jis stojo su juo į kovą. Jis pasiėmė piemens lazdą, laidynę ir 5 akmenukus iš upelio. Kai pamatė jį milžinas stipruolis Galiotas, pasijuokė. Į tai Dovydas atsakė, kad jis eina prieš jį Viešpaties vardu ir paleido akmenį iš laidynės tiesiai kakton. Galiotas pargriuvo, Dovydas ištraukė jo kardą ir nukirto galvą.

Sandoros skrynia

Sandoros skrynia – žydams Sandoros skrynia simbolizavo Jahvės buvimą tautoje, su juo sudarytą sutartį (sandorą). Tai skrynia, kurioje buvo laikomos dvi akmeninės plokštės, su dešimt Dievo įsakymų.

Dešimt Dievo įsakymų

Dešimt Dievo įsakymų – reiškia tobulumą ir išbaigtumą. Tai sąrašas taisyklių, kurias pasak Biblijos, Dievas davė Mozei ant Sinajaus kalno, užrašytas ant dviejų akmeninių plokščių. Tai dešimt Dievo įsakymų.

Abraomas ir Izaokas

Abraomas ir Izaokas – Biblijoje, tėvas ir sūnus. Dievas, norėdamas patikrinti Abraomo meilę jam, liepė šiam savo sūnų paaukoti, sudeginti ant laužo. Abraomas, būdamas dievobaimingas ir visa širdimi trokšdamas įvykdyti Dievo valią, surišo savo sūnų ir jau buvo pasirengęs jį deginti, tačiau Dievas jį sustabdė ir tarė, jog visada jį laimins, nes šis negailėjo jam net savo vienintelio sūnaus, kad vykdytų jo paliepimus ir priesakus.

Nojaus Arka (laivas)

Nojaus Arka (laivas) – saugumo, pergalės prieš chaosą, vilties ir naujo gyvenimo simbolis. Pasakojama, kad Dievas nutarė išnaikinti gyvybę žemėje, todėl, kad žmonės pasidarė nedori ir nenorėjo vykdyti jo valios. Tik vienas Nojus karštai mylėjo Dievą ir rado malonią jo širdyje. Dievas jam palėpė padaryti laivą iš medžio, pasiimti savo šeimą ir po porą gyvulių. Taip Dievas išnaikino visą gyvybę žemėje, išskyrus Nojų ir visus su juo laive buvusius.

Kainas ir Abelis

Kainas ir Abelis – daugelyje tautų reiškia brolžudį ir nekaltą auką. Kainas ir Abelis biblijoje buvo du broliai, Ievos ir Adomo sūnūs. Kainas buvo žemdirbys, o Abelis piemuo. Kartą Abelis atnešė Dievui auką – riebiausių pirmagimių iš savo bandos, o Kainas žemės vaisių. Dievui labiau patiko Abelio auka, todėl Kainas ėmė pavydėti savo broliui. Jam niekaip nepavyko nugalėti šio jausmo, taigi Kainas nužudė savo brolį, padarydamas didžiulę nuodėmę. Ir viskas tik dėl pavydo.

Uždraustasis vaisius

Uždraustasis vaisius – niekur Biblijoje nevadinamas obuoliu. Biblijoje pasakyta tik tiek: Moteris atsakė žalčiui: „Sodo medžių vaisiaus mes galime valgyti. Tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė: „Nuo jo nevalgysite nei jį liesite, kad nemirtumėte!”. Kas rašė tą Biblijos vietą, vargu ar turėjo omeny obelį – tais laikais Artimuosiuose Rytuose jų dar išvis nebuvo. Kur kas labiau tikėtinas būtų figmedis, nes Adomas ir Ieva paragavę uždrausto vaisiaus prisidengė figmedžio lapais. Obuolys greičiausiai bus atkeliavęs į Bibliją per graikų ir keltų mitus. Tos tautos laikė obuolį meilės deivės simboliu.

Pabalnoti pegasą

Pabalnoti pegasą – vaizdingas posakis, reiškiantis galimybę tapti kažkuo ypatingu, įkvepiančiu. Graikų mitologijoje pasakojama, kad kai Persėjas nukirto galvą mitinei Medūzai, iš jos kraujo atsirado sparnuotas žirgas — Pegasas. Pegasu jodinėjo ir atliko daug žyg­darbių vienas didvyris.

Pasiklydusi avelė

Pasiklydusi avelė – taip vadinamas geras, bet atsitiktinai su­klydęs, padaręs nuodėmę žmogus. Evangelijoje pasakojama pamokanti istorija. Žmogus tu­rėjo bandą avių. Viena iš jų pasiklydo ir dingo. Šeimi­ninkas paliko visą bandą ir išėjo ieškoti pasiklydusios avies. Jis surado ją ir atsinešė ant pečių prie savo bandos. Taip ir Dievas ateina į pagalbą pasiklydusiam nusidėjėliui.

Pažinimo medis

Pažinimo medis – „suvalgyti pažinimo medžio vaisių“ reiškia sužinoti kažką nauja ir esminga. Biblijoje Dievas uždraudė nuo vieno medžio skinti ir valgyti vaisius. Tai buvo gėrio ir blogio pažinimo medis. Bet Ieva buvo labai smalsi ir įkalbėjo Adomą suvalgyti uždraustą vaisių. Dievas labai supyko ir išvarė juor iš rojaus gyventi sunkų ir vargingą gyvenimą žemėje.

Pirmoji kregždė

Pirmoji kregždė – tai užuo­mina, kad matyti pirmieji artėjančių gerų įvykių požymiai. Visos vidutinio klimato juostoje gyvenančios tautos laiko kregždę pavasario pranaše. Bet tai ir simbolis, reiškiantis, kad artėja permainos į gerąją pusę.

Žiurkės iš skęstančio laivo

Žiurkės iš skęstančio laivo – bėgti pirmam iškilus kažkokiai grėsmei. Posakis kilo tais laikais, kai visi laivai buvo mediniai ir jų apačioj būdavo gabenami kroviniai. O kur kroviniai, ten gyvendavo ir žiurkės. Jei laivas pradėdavo leisti vandenį, tai pirmos pajusdavo žiurkės.

Popierinis tigras

Popierinis tigras (angl. a paper tiger) – baisus kaip tigras, bet iš tiesų nepavojingas, tai Kinijos valstybės vadovo Mao Dzedongo žodžiai (1946).