74. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Iš visų širdžių sveikiname savo direktorių,
Linkėdami jam nesprangios boso duonos,
Sveikatos ir begalinės ištvermės dirbant mūsų šauniame
Ir kartais padykusiame kolektyve.
Ilgiausių bosavimo metų!

73. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Sveikiname savo bosą Tarptautinės boso dienos proga,
Bet rizikuojame, kad kiti sužinoję, koks jis geras,
Gali sugalvoti jį nuvilioti iš mūsų kolektyvo.
Kita vertus nuslėpti, kokį šaunų bosą turime
Ir tuo nepasidžiaugti, neturime teisės…

72. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Geras bosas = geras darbas = geri darbuotojai geros nuotaikos gerai dirba.

71. Profesiniai sveikinimai (bosui)

Šefas neima kyšių – šefas priima dėkingumo dovanas.
Šefas nemėgsta gandų – šefas įdėmiai išklauso darbuotojų nuomones.
Šefas nevaikšto iš kampo į kampą – šefas dalijasi savo mintimis.
Šefas nemeluoja – jis diplomatas.
Šefas nesukelia eismo nelaimių – šefas turi vairuotoją.
Šefas nėra užsispyręs – šefas nuoseklus.
Šefas bjaurisi pataikūnais – šefas premijuoja lojalius.
Šefas nepakenčia šutvių – šefas vertina darnų kolektyvą.
Šefas neapgaudinėja žmonos – šefas vyksta į komandiruotes.
Šefas nevėluoja – šefą sulaiko svarbūs reikalai.
Šefas nešaukia – šefas akcentuoja savo pažiūras.
Šefas nesikaso galvos – šefas ieško sprendimo.
Šefas nepamiršta – šefas neperkrauna savo atminties nereikalinga informacija.
Šefas neklysta – šefas rizikuoja.
Šefas neperkreipia veido – šefas juokiasi be entuziazmo.
Šefas ne bailys – šefas apdairus.
Šefas nėra nemokša – šefas kūrybišką praktiką vertina labiau už bevaisę teoriją.
Šefas nemiega – šefas ilsisi.
Šefas nevalgo – šefas atstato jėgas.
Šefas negeria – šefas degustuoja.
Šefas neflirtuoja – šefas moko personalą.
Kas ateina su savo nuomone – išeina su šefo nuomone.
Kieno įsitikinimai sutampa su šefo įsitikinimais – tas daro karjerą.
Tausok savo šefą, nes gali turėti blogesnį.