Nukritęs paveikslas

Jei nukrenta paveikslas, tai yra pranešimas apie artimo žmogaus mirtį ar nelaimę.

Prie stalo – 13 žmonių

Jei prie stalo sėdi 13 žmonių, vadinasi kažkuris numirs iki metų pabaigos.

Įskridusi kregždė

Jei į kambarį įskrenda kregždė – mirs kažkas iš šeimos narių.

Kito žmogaus kryželis

Nenešiokite kito žmogaus, ypač mirusio, kryželio. Sakoma, kad jūs turėsite pernešti visas jo kančias.

Nelaikyti mirusiojo nuotraukų

Sakoma, kad negalima laikyti mirusiojo nuotraukų. Taip pat negalima fotografuoti laidotuvių.

Peilis ašmenimis į viršų

Niekada nedėk peilio ašmenim į viršų – nes kažkas iš artimųjų gali mirti.

Kaukiantis šuo

Jeigu šuo kaukia – pranašauja mirtį.

Į langą atsitrenkęs paukštis

Jei į langą atsitrenkia paukštis, tai gali reikšti tau artimo žmogaus mirtį.

Kojos į duris

Nestatykite lovos taip, kad kojūgalis būtų į duris – būsite silpnos sveikatos ir sulauksite ankstyvos mirties.

Nenešti nieko iš kapinių

Niekada nieko nesinešk iš kapinių, jei parsineši namo – tai parsineši ir mirusio žmogaus sielą.

Zylė prie lango

Jei zylė snapu barbena į langą – laukia laidotuvės.

Pagalvė ant stalo

Nedėk pagalvės ant stalo – prišauksi į namus laidotuves.

Liniuotė ant lovos

Liniuotė ant lovos pranašauja artimo žmogaus mirtį.

Gegutė po langu

Jei gegutė pradeda kukuoti po langu, namuose laukia mirtis.