Neišmesti trupinių

Nuo stalo likusių trupinių negalima išmesti, nes nesiseks. Geriau juos paberti paukšteliams.

Žąsies galva

Jei žąsis galvą laiko po sparnu, tai greit speigas užniks.

Kregždės lizdas

Jei ant jūsų namo kregždė susisuko lizdą – jūsų name nebus gaisro.

Atskridusi šarka

Jei šarka atskrenda į kiemą, vadinasi bus svečių.

Varnos karksėjimas

Jei varna, pro kurią tenka praeitį, garsiai ir bjauriai karksi, lauk nemalonumų.

Neliesti įskridusio paukščio

Jei į namus įskrido paukštis, stenkitės neliesti jo rankomis – tegu pats išskrenda, kitaip galite sulaukti nelaimės.

Kregždės skraido žemai

Sakoma, jei kregždės skraido žemai, palei žemę – lis.

Įskridusi kregždė

Jei į kambarį įskrenda kregždė – mirs kažkas iš šeimos narių.

Nutūpęs balandis

Jei balandis nutupė ant kokio nors tavo daikto, tai tu turėsi daug pinigų.

Paukštis įskrido į namus

Jei netyčia paukštis įskrido į namus – gausite blogą žinią.

Pamatyti šarką

Jeigu savam kieme pamatei šarką – lauk svečių.

Pamatyti gandrą

Jei pavasarį pirmą kart pamatysi tupintį gandrą – šiais metais būsi lėtas, o jei skrendantį – tai greitas.

Į langą atsitrenkęs paukštis

Jei į langą atsitrenkia paukštis, tai gali reikšti tau artimo žmogaus mirtį.

Varnos ir šalčiai

Jei prašvitusį žiemos rytą pamatei tupint varnas ant aukščiausio kamino ar televizijos antenos viršūnės – žinok, kad ateina šalčiai.

Zylė prie lango

Jei zylė snapu barbena į langą – laukia laidotuvės.