Katės apdraskymas

Jei jūsų kairę ranką apdraskė katė, laukia nerami naktis.

Katės čiaudulys

Kai katė nusičiaudo, pasakyk “į sveikatą”, tada niekuomet neskaudės dantų.

Žąsies galva

Jei žąsis galvą laiko po sparnu, tai greit speigas užniks.

Varlės kurkia

Varlės iš vakaro kurkia – rytui giedrą neša.

Katė guli nuleidus uodegą

Jei katė guli šalia krosnies uodegą nuleidusi, tai greitai lis.

Varlė ar skruzdėlė

Sakoma, jei pavasarį pirmą kartą pamatai varlę, tai visus metus būsi tingus, nejudrus, kaip kad varlė. Jei skruzdę – atvirkščiai – būsi darbštus kaip skruzdėlė.

Kregždės lizdas

Jei ant jūsų namo kregždė susisuko lizdą – jūsų name nebus gaisro.

Atskridusi šarka

Jei šarka atskrenda į kiemą, vadinasi bus svečių.

Varnos karksėjimas

Jei varna, pro kurią tenka praeitį, garsiai ir bjauriai karksi, lauk nemalonumų.

Neliesti įskridusio paukščio

Jei į namus įskrido paukštis, stenkitės neliesti jo rankomis – tegu pats išskrenda, kitaip galite sulaukti nelaimės.

Įskridusi kregždė

Jei į kambarį įskrenda kregždė – mirs kažkas iš šeimos narių.

Balta katė

Jei pamatai, kaip prabėga balta katė, tai atsitiks kažkas gero ir netikėto.

Neužmušti voro

Niekada nemušk voro, nes numuši savo laimę.

Raina katė

Paskutinį mėnesio penktadienį kelią perbėgusi raina katė atnešą laimę.

Katės atėjimas

Sakoma, kad atėjusi katė į namus atneša laimę.