Katės apdraskymas

Jei jūsų kairę ranką apdraskė katė, laukia nerami naktis.

Katės čiaudulys

Kai katė nusičiaudo, pasakyk “į sveikatą”, tada niekuomet neskaudės dantų.

Katė guli nuleidus uodegą

Jei katė guli šalia krosnies uodegą nuleidusi, tai greitai lis.

Balta katė

Jei pamatai, kaip prabėga balta katė, tai atsitiks kažkas gero ir netikėto.

Raina katė

Paskutinį mėnesio penktadienį kelią perbėgusi raina katė atnešą laimę.

Katės atėjimas

Sakoma, kad atėjusi katė į namus atneša laimę.

Pamatyti juodą katę

Jei pamatai juodą katę ir nori išvengti nemalonumų, spjauk per kairį petį 3 kartus.

Juoda katė perbėgo per kelią

Sakoma, kad jei juoda katė perbėga kelią, kažkas nepasiseks.