Nutūpęs balandis

Jei balandis nutupė ant kokio nors tavo daikto, tai tu turėsi daug pinigų.

Paukštis įskrido į namus

Jei netyčia paukštis įskrido į namus – gausite blogą žinią.

Kaukiantis šuo

Jeigu šuo kaukia – pranašauja mirtį.

Nutūpęs drugelis

Jei ant jūsų nutupė drugelis – laukia meilės nuotykis.

Pamatyti šarką

Jeigu savam kieme pamatei šarką – lauk svečių.

Pamatyti gandrą

Jei pavasarį pirmą kart pamatysi tupintį gandrą – šiais metais būsi lėtas, o jei skrendantį – tai greitas.

Pamatyti juodą katę

Jei pamatai juodą katę ir nori išvengti nemalonumų, spjauk per kairį petį 3 kartus.

Varnos ir šalčiai

Jei prašvitusį žiemos rytą pamatei tupint varnas ant aukščiausio kamino ar televizijos antenos viršūnės – žinok, kad ateina šalčiai.

Zylė prie lango

Jei zylė snapu barbena į langą – laukia laidotuvės.

Varna su siūlu

Jei matai varną, įsikandusią raudoną siūlą ant namo stogo, tas namas sulauks gaisro.

Juoda katė perbėgo per kelią

Sakoma, kad jei juoda katė perbėga kelią, kažkas nepasiseks.

Gegutė po langu

Jei gegutė pradeda kukuoti po langu, namuose laukia mirtis.

Voras prieš nosį

Jei voras nusileidžia tiesiai prieš nosį – lauk blogios žinios.

Gegutės kukavimas

Jei pavasarį, pirmą kartą (tais metais), išgirsti kukuojant gegutę ir turite kišenėje nors šiek tiek pinigų, turėsite dar daugiau.

Atsitrenkęs paukštis

Jei paukštis atsitrenkia į langą ar įskrenda (jei langas atidarytas), laukite naujienų (ir nebūtinai gerų).