Voras prieš nosį

Jei voras nusileidžia tiesiai prieš nosį – lauk blogios žinios.

Gegutės kukavimas

Jei pavasarį, pirmą kartą (tais metais), išgirsti kukuojant gegutę ir turite kišenėje nors šiek tiek pinigų, turėsite dar daugiau.

Spjauti per petį

Kai pasigiri, kad tau kažkas labai gerai, reikia spjaut per kairį petį.

Tušti kibirai

Kaime, jei kelią pereina žmogus su tuščiais kibirais – nesiseks, jei su pilnais – seksis.

Atsitrenkęs paukštis

Jei paukštis atsitrenkia į langą ar įskrenda (jei langas atidarytas), laukite naujienų (ir nebūtinai gerų).

43. Jubiliejiniai sveikinimai (18 metų)

Pabelsk 18-ka kartų, ir durys plačiai atsivers,
Tenai rasi žirgą, be balno, laukinį: jis spardysis, žvengs.
Jaunystė jo vardas, pakviesk jį, svajonių vadžias nusipink.
Užsėdęs tvirtai pažaboki ir viesulu lėk laimės link.