125. Naujametiniai sveikinimai

Te sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku.
Naujais Metais tegu išsipildo
Geri norai ir linkėjimai draugų.

124. Naujametiniai sveikinimai

Te būna Naujieji kaip saulė,
Pritvinę jaukios šilumos,
Kūrybos ir žemiškos laimės,
Sėkmės ir nuotaikos geros.

123. Naujametiniai sveikinimai

Te šypsosis visos Jūsų dienos saulė
Ir žydi rožėm vidury žiemos!
Tebūna metai laimingiausi Jums pasauly
Širdis te skausmo nežinos!
Te žvaigždės Tau šlama pasaką tylią
Te atneša Naujieji Metai
Laimę, džiaugsmą ir draugystę.

122. Naujametiniai sveikinimai

Tegu metai nauji
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena
Tik šviesi ir gera.

121. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė pasaka
Atneša Tau tiek džiaugsmo ir laimės,
Kad užtektų po spindulį visoms
Būsimoms ateinančių metų dienoms.

120. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė snaigė
Tau atneša tiek džiaugsmo,
Kiek telpa žodyje “Laimė”!

119. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji 20XX metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena – tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais Metais!

118. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujametinė snaigė
Neužpusto kelio į laimę.

117. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji 20XX metai
Būna džiaugsmo pilni,
O diena kiekviena – tik šviesi ir gera.
Su Šv. Kalėdom ir artėjančiais
Naujaisiais Metais!

116. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji Metai tau atneša
Laimę, džiaugsmą, juoką – visa tai, kas gera…

115. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji būna šviesūs,
Tebūna džiaugsmo jie pilni.
Te širdys vien į laimę tiesias,
Tebūna jie geri geri…

114. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujųjų metų snaigės
Būna žiburiais Tavo gyvenime.
Tegul ateina laimė netikėta,
Geru jausmu sušildo.
Ir tai, ko laukta, kuo tikėta,
Tegul šiais metais išsipildo.

113. Naujametiniai sveikinimai

Tegul ištirps žvakučių liepsnoje
Širdžių ledai ir laiko gruodas.
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

112. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujųjų Metų laimė būna didelė – kaip žemė,
Skaisti – kaip saulė.
Tegul jos užtenka ne tik šiom šventėm,
Bet ir visam gyvenimui.

111. Naujametiniai sveikinimai

Tegul jie bus ir saulėti, ir šviesūs
Šakelėj eglės, vasaros daiguos.
Tegul atneš ko metų metais ieškom
Ir laimė Jus lydės visuos keliuos.