170. Naujametiniai sveikinimai

Linkiu tarp daugelio naujametinių žiburių
Atrasti vieną, nedidelį Laimės žiburį.

169. Naujametiniai sveikinimai

Linksmų – sutinkant,
Sėkmingų – dirbant,
Laimingų – gyvenant.
Su Naujaisiais!

168. Naujametiniai sveikinimai

Lyg berželiai baltos snaigės
Gaubia žemę, kalnus ir klonius.
Senieji metai baigias
Su Naujaisiais sveikinu Tave.

167. Naujametiniai sveikinimai

Mes iš pievų gėlių nepriskinsim,
Nes dabar sidabrinė šalna.
Tad linkėjimų gėlę Jums siunčiam –
Tų Naujųjų Metų proga.

166. Naujametiniai sveikinimai

Lygiai dvyliką rodo rodyklės
Naujuosius metus sutiks visa šalis.
Norėčiau šyptelėti minutę
Ir draugiškai pasveikinti Tave.

165. Naujametiniai sveikinimai

Mirga žvaigždės,
Mėnuo teka,
Švencių nuotaika linksma.
Naujųjų Metų rytą
Aš sveikinu Tave.

164. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji Metai dar ne paskutiniai
Ir vakaras toks nuostabiai gražus.
Linkiu pasisekimo Jums šiandieną
Ir laimės ištisus metus.

163. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji Metai tėviškės padangėj
O vakaras toks nuostabiai gražus.
Linkiu daug laimės Tau šiandieną
Ir vien tik laimės per visus metus.

162. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji metai keliauja pušynais,
Visą žemę šią naktį apeis.
Ir karščiausius kraštus, ir ledynus,
Bet sustos ir ties Jūsų langais.

161. Naujametiniai sveikinimai

Kai rodyklė prie dvylikos slenka,
Visa žemė paskendus rūke,
Leisk, paspausti tau ranką,
Su Naujaisiais pasveikint tave!

160. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų naktį tylią,
Tu būk laiminga, neliūdėk,
Nes ši naktis pati gražiausia
Ir būna metuose tik vienąsyk.

159. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų naktį, kada snigs žvaigždėm,
Kada senas mėnulis, susipynęs į dangaus skliautą,
Džiaugsis kartu su žmonėmis.
Būkit laimingi! Sutikit Naujuosius
Su viltimi, džiaugsmu ir šypsena!

158. Naujametiniai sveikinimai

Negrįžta niekados praėję metai,
Atgal nėra nei kelio, nei takų.
Tegul nusineša jie liūdesį ir skausmą,
O atneša daug nuostabių dienų.

157. Naujametiniai sveikinimai

Nebėr gėlių, visas šalna nuskynė,
Atšiaurūs vėjai blaškos už langų.
Apgaubk skara pečius, krūtinę,
Prie židinio susėskime ratu.

156. Naujametiniai sveikinimai

Nemiegokit tą naktį, kai žvaigždės krinta
Ir danguje žiba tūkstančiai akių.
Tą naktį meilė kiekvienam atgimsta,
Ir išnyksta kerštas iš žmonių širdžių…