155. Naujametiniai sveikinimai

Netenkam rodos tik vienos dienos,
Bet štai jau metai metams tiesia ranką.
Per baltus pušynus takais sidabriniais,
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Naujieji.
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, sėkmingi ir prasmingi.

154. Naujametiniai sveikinimai

Netikėkit, kad krintantys lapai neša vien liūdesį,
Netikėkit, kad sužaliavę medžiai neša vien tik džiaugsmą.
Visko bus – džiaugsmo ir liūdesio,
Tik neparodykit ašarų kitiems.
Visad šypsokitės ir būkit laimingi!

153. Naujametiniai sveikinimai

Palikit gruody ilgesį ir skausmą,
Pamirškit, jei teko kartais ir liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio
Aš Tau daug laimės, džiaugsmo noriu palinkėt.

152. Naujametiniai sveikinimai

Nuėjo metai tyliai, nesustojo
Lyg pasaka kažkur nesuprasta.
Tegul Naujieji šito nekartoja –
Laimingi būkit visada.

151. Naujametiniai sveikinimai

O metai, metai! Laimingi ir skaudūs
Greitai prabėga pro mus.
Tik nesustokit, skubėkit gyventi
Laikrodžiai muša Naujus!

150. Naujametiniai sveikinimai

Nukrito lapai nuo obels
Nejaugi viskas taip nukris?
Ateis ir tyliai pasibels
Naujieji Metai į duris.

149. Naujametiniai sveikinimai

Patys geriausi linkėjimai
Naujųjų Metų proga.
Te visa, kas bloga, ištirpsta
Žvakės liepsnoje, o visa, kas gera
Skiriu Tau.

148. Naujametiniai sveikinimai

Per baltus pusnynus, takais sidabriniais,
Žvaigždėtąją naktį ateis vėl Nauji.
Te atneša džiaugsmą jie saulėtą, tyrą,
Tebūna laimingi, ilgi.
Su Naujais 20XX metais!

147. Naujametiniai sveikinimai

Per žemę Naujieji ateina –
Tai amžių smiltelė maža,
Lai neša jie džiaugsmą,
Lai neša jie laimę
Kartu su kiekviena diena.

146. Naujametiniai sveikinimai

Pamirški rūpesčius visus,
Gyvenki ateities šviesa,
Ir pasitik Naujus Metus
Būry draugų su šypsena veide.

145. Naujametiniai sveikinimai

Prabėgo metai, nuskambėjo,
Ant slenksčio stovi jau Nauji.
Tegul jie būna tau laimingi
Daug džiaugsmo, laimės kupini!

144. Naujametiniai sveikinimai

Prabėgo metai. Buvo džiaugsmo,
Bet buvo ir sunkių valandų.
Su Naujaisiais sveikinu ir
Gyventi linkiu be skausmo, ašarų, vargų.
Tad būk laiminga!

143. Naujametiniai sveikinimai

Tegul Naujieji deimantais sužėri
Baltoj pusny ar diemedžio šerkšne,
Tegul jie neša meilę, grožį, gėrį,
Sėkmė telydi siekiuos ir darbe.

142. Naujametiniai sveikinimai

Skuba laikrodis,
Laiko lašai tiksi į rytmetį gražu.
O metai senieji jau baigiasi,
Tad sveikinu su Naujais.

141. Naujametiniai sveikinimai

Nebūkite raguoti kaip ožkos prie namų,
Nebūkit užsispyrę kaip avinas kalnų.
Ir nors Naujieji skelbia, kad metai Avinų,
Visiems mes palinkėsim – nepasikabinkit ant ragų.