95. Naujametiniai sveikinimai

Viskas liks. Tiesa, snaigės ištirps,
Bet iškris kitos.
O metai praeis…
Ir niekas nesugebės jų gražinti.
Ateis nauji, jie atneš
Naują troškimą gyventi, kurti!

94. Naujametiniai sveikinimai

Štai ant slenksčio Naujieji.
Snaigės dūžta ir tirpsta delne.
Tegul Tau jie atneš vien tik džiaugsmą,
Tegul laimė suranda Tave…

93. Naujametiniai sveikinimai

Į metus Naujuosius,
Tik šypseną, tik laimę ir saulę pasiimkit,
O rūpesčius ir karčią ašarą
Praėjusiems palikit…

92. Naujametiniai sveikinimai

Širdy – džiaugsmo,
Akyse – laimės,
Lūpose – juoko,
O gyvenime?
Gyvenime visko.

91. Naujametiniai sveikinimai

Štai jau metų senų paskutinė diena,
O Naujieji ateina savaime.
Tegul būna giedra kiekviena jų diena,
Tegul neša vien džiaugsmą ir laimę!

90. Naujametiniai sveikinimai

Kalėdų pėdom ateis kaip sapnas
Naujieji metai dar vieni.
Tegul jie būna džiaugsmo, meilės,
Vilties gražiausios kupini.

89. Naujametiniai sveikinimai

Štai eglutės žiba
Dega žvaigždės danguje.
Su Naujaisiais metais
Sveikinu Tave.

88. Naujametiniai sveikinimai

Tesudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Naujais metais tegu išsipildo
Geri norai ir linkėjimai draugų.

87. Naujametiniai sveikinimai

Lai 20XX-aisiais išsipildo visos šviesios viltys,
Te žydi vien tik geras žodis,
Te džiugina kiekvienas darbas,
Tegul prasmingos būna dienos,
O laimė dažnas Jūsų svečias.

86. Naujametiniai sveikinimai

Į naujus metus kaip į karą
Su daug vilties, sėkmės ir pakantumo.
Tegul laimėjimai kaip dienos
Laša į Jūsų ištiestas rankas.

85. Naujametiniai sveikinimai

Rožės raudonos,
Žibutės mėlynos,
Sniegas baltas,
Gražus kaip ir tu!

Rožės raudonos,
Žibutės mėlynos,
Su naujais metais,
Sveikinu visus.

84. Naujametiniai sveikinimai

Baigiasi metai, artėja Kalėdos
Ta paslaptinga svajonių naktis.
Buvusiam blogiui neliko jau vietos…
Skelbia Naujuosius laiminga širdis.

83. Naujametiniai sveikinimai

Nesakome, kad laimė liejas per kraštus,
Bet linkime – te bus jos tiek, kiek reikia.
Sveikatos, džiaugsmo, laimės ir sėkmės!

82. Naujametiniai sveikinimai

Skrenda metai lyg paukščiai sparnuoti,
Viskas keičiasi tarsi sapne.
Štai senieji metai praeina,
Su naujaisiais leisk man pasveikint TAVE…

81. Naujametiniai sveikinimai

Nežiūrėk liūdnai į snaigių šokį,
Nesakyk – vėl metų nėra…
Juk Naujieji – naujas metas,
Naujas džiaugsmas ir viltis nauja.
Su Naujaisiais metais!