80. Naujametiniai sveikinimai

Praėjo Kalėdos ir kas man iš to?
Aš naktį nemigęs ir piktas kaip šuo!
Apversiu eglutę, sukulsiu žaislus
Ir girtas sutiksiu NAUJUOSIUS METUS!

79. Naujametiniai sveikinimai

Bieg deinas, bieg meta,
Jau, veiziek, ir Nauji meta.
Jei daba pri stala siedi,
Už Naujusius tuostą rieži,
Gerk lig dogna už senus,
Už Tėvynę ir draugus.
Kap pradies veikt šnapses kera,
Tada bus jums laba gera.
Su Naujes metas!

78. Naujametiniai sveikinimai

Žavingo Marso sūkury
Linkiu sutikt Naujus Metus,
Pakelti taurę už senus,
Už laimę, džiaugsmą ir draugus.

77. Naujametiniai sveikinimai

Tyro džiaugsmo, gilios meilės,
Nevienadienio tikėjimo, nemirštančios vilties
Ir svajonių išsipildymo!
Su Naujaisiais metais!

76. Naujametiniai sveikinimai

Praėjo Kalėdos ir kas man iš to?
Aš naktį pragėręs ir piktas kaip šuo,
Apversiu eglutę sukulsiu žaislus,
Ir vienas praleisiu Naujuosius Metus!

75. Naujametiniai sveikinimai

Žavingo Marso sūkury
Linkiu sutikti Naujus metus,
Paskandinti liūdesį ir senus laikus.
Tebunie Naujieji metai kupini naujų žinių.

74. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų dieną prisiminkim,
Kas buvo gera ir gražu gimtinėj.
Pakelkim tostą už neramią mintį,
Už skalsią duoną, meilę pirmutinę…
Tegul ant lūpų šypsenos mums švyti!

73. Naujametiniai sveikinimai

Seni metai kojas krato,
Sensta ir vaitoja…
O visi Naujųjų laukia išsižioję!

72. Naujametiniai sveikinimai

Naujųjų metų žiedui prasiskleidus,
Ir užvertus lapą praeities,
Linkiu Tau laimės begalinės,
Ir visų gražiausios ateities.

71. Naujametiniai sveikinimai

Aplink tylu… Lengvutės baltos snaigės
Apklojo žemę, snaudžiančius šilus.
Senieji Metai savo dainą baigė,
Bet juk Naujieji naujų jų vėl sukurs.
Gal bus ji apie laimę, meilę,
Gal apie liūdną dalią bus.
Norėčiau palinkėti vieną
Būk laimingiausias žemėje žmogus!

70. Naujametiniai sveikinimai

Tegu 20xx-ji metai atneš Jums įspūdžių naujų,
Sklandžių idėjų ir jaukumo, kad būtų gera ir ramu.

69. Naujametiniai sveikinimai

Kai Nauji metai beldžias į duris,
Į praeitį sugrįžtame kiekvienas.
Bet praeitis duris mums uždarys,
Palikus pilkas nežinios ražienas…
Ak, kiek svajonių lieka pakely,
Neatliktų svarbių darbų ir siekių!

Su nerimu vėl į Naujus eini,
Su širdgėla lyg ką brangaus palieki.
Galbūt likimas knygon užrašys,
Kokie darbai ir žygiai Jūsų laukia.

68. Naujametiniai sveikinimai

Nukrinta snaigė ar žvaigždė į laukiančias akis…
Tuoj gruodžio žingsniai praskambės ir niekada negrįš…
Kas buvo gera, pasiliks ilgai ilgai širdy –
Draugystė, laimė ir viltis, laukų beržai balti.
O jeigu skausmas?
Nenuliūsk, tikėk dar švies dangus, draugai šalia prisės…

67. Naujametiniai sveikinimai

Dega žvakės ir žiba žvaigždelės.
Taip jauku namuose, taip tylu…
Į šventes – per metus – ilgas kelias,
Bet Naujieji jau žengia taku!

66. Naujametiniai sveikinimai

Tratata tralialia pimpi rimpi opapa
Niuki niuki tririri trali vali pipipi
Kuzi tuzi karapuzi tinki vinki marmaluzi
Olialia tralialia seniems metams jau ATE!