35. Naujametiniai sveikinimai

Šoksim, dūksim ir kvatosim,
Naujus atbaliavosim…
Palinkėsiu tau sveikatos,
Kas praėjo bus už lango.
Ateitis ilga. Tau dovanosiu ją
Sveikinu juk aš tave…

34. Naujametiniai sveikinimai

Eglutė skarota, eglutė žalia,
Meškutė gauruota pridirbs tuoj po ja,
Jos liekną kamieną suės kirminai,
Naujų metų dieną neliks jos visai.

33. Naujametiniai sveikinimai

Kalėdų senis žvejo batais,
O rogės jo – guminiais ratais,
Sušlapęs dovanų maišelis,
O senis girtas kaip paršelis…

Nes kiaulės metai jau arti,
Kad tik nekiaulintų kiti…
Su besibeldžiančiais Naujaisiais metais!

32. Naujametiniai sveikinimai

Prabėgo metai nejučiom.
Jau beldžias į duris Nauji.
Jums palinkėsiu laimės,
Džiaugsmo Naujųjų metų sūkury.

31. Naujametiniai sveikinimai

Nebėr senųjų metų,
Kaip ir senos dainos.
Tegul Naujieji metai
Vien laimę dovanos.

30. Naujametiniai sveikinimai

Jau rodyklė prie 12-os slenka.
Visa žemė skendi džiaugsme.
Štai jau baigiasi metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikinti Tave!

29. Naujametiniai sveikinimai

Naujieji beldžias į duris
Senieji tuoj atidarys.
Ta proga noriu palinkėt
Daug laimės ir niekad neliūdėt!

28. Naujametiniai sveikinimai

Užtenka žodžių – te jausmai taures pripildo,
Kaip krištolas, kaip snaigė savo tyrumu.
Te Jūs troškimai, svajos, siekiai išsipildo!
Te židinys sušildo, kai sunku.

27. Naujametiniai sveikinimai

Lai skamba putojančios taurės,
Šampanas liejas per kraštus,
Lai širdis pajunta artėjančius
Naujuosius Metus!

26. Naujametiniai sveikinimai

Kol dūžių dvylika aidės,
Ką tik suspėsi panorėti, –
Ir išsipildys būtinai,
Jei norai tavo bus saulėti.

25. Naujametiniai sveikinimai

Kai bokšto dūžiai nuskambės
Viršum šventosios neramių verpetų
Tada aš palinkėsiu Tau
Linksmų Naujųjų Metų!

24. Naujametiniai sveikinimai

Naktis…
Tyliai krenta sidabro žvaigždės,
Tyla nuostabi ir gaivi.
Linguoja snieguotos eglių šakutės,
Ir skamba jau metai Nauji!

23. Naujametiniai sveikinimai

Žiemos šarmoj sustokim pagalvoti
Kas nuveikta, ko siekta, kaip gyventa…
O kaip surasti tą gražiausią žodį
Artėjančiai žmogaus ir žemės šventei.

22. Naujametiniai sveikinimai

Te rūpesčiai lyg rūkas išsisklaido,
Tebūna širdyje ramu, ramu.
Te neišnyksta šypsena nuo veido,
Te neišeina laimė iš namų.

21. Naujametiniai sveikinimai

Lyg žiburėliai mirga žvaigždės,
Žygiuoja pilnatis laukais.
Senieji Metai baigias
Sekmės gyvenime Naujais!