140. Naujametiniai sveikinimai

Skamba laikrodis dvyliką kartų,
Aidi dužiai nakties vidury.
Nauji Metai visai jau prie vartų,
Nauji Metai ir Tavo širdy.

Skuba ir skuba metai,
Eina laikas, palikdamas pėdsakus,
Kaip džiaugsmas skambančius gėlėmis
Ir kaip laimės šaltiniai – neišsenkančius.

139. Naujametiniai sveikinimai

Snaigės krinta ir krinta
Rodos obelys tuoj išsiskleis.
O per žemę baltą padabinta
Paskutinę šių metų sekundė praeis.

138. Naujametiniai sveikinimai

Slenka, bėga metai,
Štai ir vėl žiema.
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave.

137. Naujametiniai sveikinimai

Su šampano stikliuku,
Su gražiausiu berniuku,
Palydėk senuosius
Ir sutik Naujuosius.

136. Naujametiniai sveikinimai

Su Naujaisiais Metais,
Su šalta žiema,
Su baltutėm snaigėm
Sveikinu Tave.

135. Naujametiniai sveikinimai

Su krintančiom snaigėm,
Su ryto šerkšnu,
Su Naujaisiais Metais,
Tau laimės linkiu.

134. Naujametiniai sveikinimai

Su šypsena ir juoku palydėk senuosius.
Su daina ir šokiu sutik Naujuosius.

133. Naujametiniai sveikinimai

Sukdamiesi lengvučiu snaigių sūkūryje,
Traškindami plonučių upių ledų,
Per skambančius teviškės laukus, miestus ir kaimus
Atkeliauja ir beldžiasi į kiekvieno namus Naujieji metai.

132. Naujametiniai sveikinimai

Sveikiname Tave su artėjančiais
Naujaisiais metais ir linkime
Daug džiugių akimirkų,
Linksmo juoko ir laimės!

131. Naujametiniai sveikinimai

Sustokit akimirkai – senieji metai baigias,
Su kiekviena baigtim – nauja pradžia.
Tegul Naujieji neša džiaugsmą, laimę
Jūsų rupesčiuos ir darbuose.

130. Naujametiniai sveikinimai

Susėmę ilgesį ir džiaugsmą į verpetą,
Atlaužę vakarykštės duonos riekę,
Ties šuliniu ramiai persižegnoję
Snieguotų vieškeliu išeina mūsų metai…

129. Naujametiniai sveikinimai

Sveikiname su Naujais Metais ir
Tegul paskutines 20XX-ųjų metų sekundės
Nusineša visas skriaudas ir nesėkmes,
O atneša sėkmės gyvenime, bei moksle.

128. Naujametiniai sveikinimai

Tai sekundės paskutinės bėga tekinos,
Eglių žėrinčių šviesa užlieja veidus…
Te nutirpsta ant eglišakių su žvakutėmis
Visos blogos valandos ir klaidos…

127. Naujametiniai sveikinimai

Tas ilgesys praėjusių dienų…
Ištieskite rankas, atverkit langus.
Tegul šiąnakt prisnigs
Gerumo, Meilės ir Ramybės Jums į delnus.

126. Naujametiniai sveikinimai

Te laimė netelpa į širdį,
Te šypsena visur palydi.
Te visko atneša Naujieji
Ko šie metai nesuspėjo!
Su 20XX!