185. Naujametiniai sveikinimai

Kaip greitai praeina mėnesiai ir metai,
Ir gražios dienos lieka praeity…
Tačiau gyvenimas lyg viesulo verpetai
Palieka pėdsakus giliai širdy.

184. Naujametiniai sveikinimai

Kiekvieną kartą, kai laikrodis muša
Praeinančių paskutines minutes,
Žmonės žiūri į ateitį, linkėdami
Vienas kitam laimės.

Nežinau, kur tu būsi tomis minutėmis,
Tik noriu, kad tarp linksmo, triukšmingo
Naujametiniu tostų sumirgėjimo
Išgirstum mano vieninteli linkėjimą:
“Daug tikros laimės”.

183. Naujametiniai sveikinimai

Krinta baltos ir lengvutės snaigės,
Krinta žemyn ir ant stogų.
Tegul neša Tau Naujieji Metai
Daug linksmų, laimingų valandų.

182. Naujametiniai sveikinimai

Palikit gruodyje jūs ilgesį ir skausmą,
Pamirškit, jeigu teko ir liūdėt.
Bestovint ant Naujųjų metų slenksčio,
Aš jums daug laimės noriu palinkėt.

181. Naujametiniai sveikinimai

Lai atneš Naujieji šilumą ir šviesą
Tą, kurį nušviečia širdis ir namus.
Nors prabėgę metai smilkinius paliečia,
Bet tegul laimingus jie palieka Jus.

180. Naujametiniai sveikinimai

Lai 20XX metų snaigės neužkloja
Kelio į laimę, džiaugsmą,
Tegul jos užpusto visą tą metų skausmą,
Visas kančias ir ašaras…

179. Naujametiniai sveikinimai

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms.
Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir atlaidūs.
Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų saulėtų dienų.

178. Naujametiniai sveikinimai

Lai baltos purios snaigės
Ir žvaigždės danguje,
Naujųjų Metų naktį
Pasveikina Tave.

177. Naujametiniai sveikinimai

Neblėstančioj tyloj sustingo girios,
Apsupo žvaigždės Grįžulo Ratus,
Ir lieknos pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų!

176. Naujametiniai sveikinimai

Lai skamba pilnos taurės,
Lai skamba čia daina linksma.
Su Naujaisiais Metais
Sveikinu Tave!

175. Naujametiniai sveikinimai

Lai sudūžta metų negerovės
Su trapiu eglutės žaisliuku,
Te išsipildo džiaugsmas ir svajonės
Ir geri linkėjimai vaikų.

174. Naujametiniai sveikinimai

Langai, veidai ir žvaigždės šviesios,
Tartum pasaka naktis.
Ir rodos rankos pačios tiesias
Naujųjų Metų pasitikt.

Tai pasvajokim šitą naktį
Svajonei savo iš paskos,
Kad mūsų žemėje užtektų –
Draugystės, Duonos ir Taikos!

173. Naujametiniai sveikinimai

Lekia dienos, lyg paukšciai sparnuoti,
Lyg vanduo mėlynam ežere.
Štai jau baigėsi metai senieji,
Su Naujais leisk pasveikint Tave.

172. Naujametiniai sveikinimai

Linkiu daug laimės – sunkiai pasiekiamos,
Bet taip visiems reikalingos.
Te išsipildys visi Tavo troškimai,
Te visuomet, kai sunku, šalia bus tie žmonės,
Kurie supras, užjaus ir padės.

171. Naujametiniai sveikinimai

Linkiu sugauti pirmą snaigę,
Kai 20XX-ieji staiga išmuš.
Ir nešti per visą kaimą,
Per visą kaimą į namus.