88. Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienis tai šventė maloniausia,
Gimtadienį mes švenčiam su draugais.
Gimimo dieną gimę mes gyvensim,
Ir būsime visi kartu draugais.

87. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu laimės ir sveikatos,
Sausainėlių prie arbatos,
Varlės koją patampyti,
O patampius ją praryti :D

86. Gimtadienio sveikinimai

Vaivorykštės spalvų takais rugsėjo atėjai,
Kai lengvas lapų šokis laimę buria.
(Devyniolika) jau metų – tai žiedai,
Svaigi jaunystės paslapčių kepurė.

85. Gimtadienio sveikinimai

Išsaugok akimirką, kaip neužpūstą šventą žiburį.
Išsaugok gerumą, kaip spurdantį paukštį saujoj.
Išsaugok širdį, kad galėtum pakilti, paguosti, sušildyti.

84. Gimtadienio sveikinimai

Kol šiąnakt saldžiai miegojai, fėja kepė pyragėlį,
Jos šiandien su miško paukščiais švęs tavo gimtadienį.
Džiaugsmo ir šviesos karalius skaitė tavo svajones,
Ir įsakė savo galioms jas išpildyti visas.
Angelo balta širdelė tave saugos ir padės,
Tad, užpūsdama žvakelę, padėkoki jiems visiems.

83. Gimtadienio sveikinimai

Kai tu gimei, danguje įsižiebė maža žvaigždutė.
Gimtadienio proga linkiu, kad ji kuo ryškiau šviestų,
Ir neužgestų dar ilgai, ilgai…

82. Gimtadienio sveikinimai

Aš Tau linkiu, kad būtumei laiminga(-s), kad niekada netrūktų saulės spindulių.
Kad kelias, kuriuo eisi, būtų be vingių, kad net rožės dėl tavęs žydėtų be spyglių!
O jei pavargsi, tai surask šaltinį skaidrų, bet tokį, kad vanduo suteiktų tau jėgų.
Kad atsigėrus jo – užgytų žaizdos, o atsikvėpus būtų gera ir smagu!

81. Gimtadienio sveikinimai

Aš taip tikiu,
Kad snaigės žiemą krinta,
Kad po žiemos pavasaris ateis.
Aš taip tikiu,
Kad būsi tu laimingas,
Tuomet ir liūdesys kažkur išeis.
Aš taip tikiu,
Kad šie metai tau atneš laimę.

80. Gimtadienio sveikinimai

Noriu palinketi, kad diena gimimo
Tau niekad neatneštų liūdesio, nusivylimo.
Te dienos eis gyvenimo keliu,
O juokas lai skambės sidabro varpeliu!

79. Gimtadienio sveikinimai

Neliūdėk tu šią šventinę dieną,
Juk nebūsi per ją viena.
Pagalvok apie artimus žmones,
Ir nušvis veide šypsena.

78. Gimtadienio sveikinimai

Tegu tie metai, bėgantys pro šalį,
Jūsų gyvenimą pavasariais žymės.
Rudens šalna pakąsti viską gali,
Tegu tik niekada nepalies širdies.
Tad linkim Jums energijos, sveikatos,
Ir šypsenos geros.
Tegul Jums skiriamų “Ilgiausių metų”,
Dar šimtą kartų (gruodis) pakartos.

77. Gimtadienio sveikinimai

Žmogus galingas.
Tad linkim tau stiprybės,
Sveikatos, meilės artimų žmonių…
Lai bus gyvenimas beribis,
Platus lyg upė be krantų…

76. Gimtadienio sveikinimai

Linkėti laimės – įprasta ir sena,
Linkėti sveikatos – tau dar per anksti.
Linkiu ugnies kuri širdy rusena,
Ir daug draugų gyvenimo kely…

75. Gimtadienio sveikinimai

Būk žvaigžde, kad kiekvienas ištiesęs rankas tavęs užgesint nepajėgtų!
Būk liepsna, kad palietus, nudegtų ranka, paskui dar ilgai ją perštėtų!
Būk tyras vanduo, kad kiekvienas supurvintom kojom braidyti po jį nedrįstų!
Būk saulė, kad kiekvienam tavo šviesa gyventi padėtų..!

74. Gimtadienio sveikinimai

Yra kažkas gražesnis už grožį,
Kažkas tyriausias iš visų jausmų.
Kažkas brangesnis už gyvenimo svajonę,
Tai atminimas, paliktas draugų.