28. Gimtadienio sveikinimai

Netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos,
Ir to, ko šiandien neužtenka.

27. Gimtadienio sveikinimai

Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti,
Ko trokšta kūnas, siela ir jausmai.
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai,
To tikslo, kam šioj žemėj gyvenai!
Daug daug dar vasarų žieduotų,
Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės.
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų,
Tegul likimas dar nepagailės…

26. Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas – negandų nešėjas,
Ir rožės nebarsto takų.
Tu eik prieš gyvenimo vėją,
O aš linkiu, kad užtektų tau jėgų!

25. Gimtadienio sveikinimai

Būk visada žmogus:
Kantrus ir išdidus,
Švelnus ir rūstus,
Atviras ir nuoširdus.
Toks, kad niekas nepasakytų:
“Jis visą gyvenimą pragyveno tuščiai”.

24. Gimtadienio sveikinimai

Lai bus tau dienos gražios pasakos,
Balti obels žiedai – svaja.
Speigų daina – skambiausias juokas,
Ir visa tai – vien tavyje…

23. Gimtadienio sveikinimai

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

22. Gimtadienio sveikinimai

Jie niekur – tie praėję metai nenueina…
Įsiterpia į širdį, kaip dirvožemin,
Susigeria lietus, įsismelkia į sažinę,
Įsipina į dainą, plaikstydami
Ne vien prisiminimų, ir atoduosių skutus…

…netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

21. Gimtadienio sveikinimai

Aš nežinau, ko tau linkėti,
Gal daug pavasarių ir daug gėlių.
Linkiu gyventi, dirbti ir mylėti,
Gyvenimą pavergt linkiu.

20. Gimtadienio sveikinimai

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj
Širdis džiaugsmu suvirpės.
O per metų dienas, per tamsias ir šviesias
Tevisad Tave laimė lydės.

19. Gimtadienio sveikinimai

Tu žinai kekvieną mano nusikaltimą.
Tu girdi kekvieną mano ašaros dūžimą.
Tu jauti kekvieną skausmą širdyje.
Ir kenti blogą nuotaiką…
Tik tu gyvenime mane supranti ir man padedi.
Padedi džiaugtis laime, kovoti už meilę
Ir verkti netekus…
Ačiū, kad esi, nes esi Tikras Draugas.

18. Gimtadienio sveikinimai

Tu būk tokia, kokia norėtum būti,
Tu būk jauna ir laimės kupina.
Gyvenk, kad gyvenimas būtų,
Gražus kaip sapnas, ilgas kaip daina.

17. Gimtadienio sveikinimai

Būk laimingas, pavasarį sodams pražydus,
Būk laimingas, rudeniui barstant lapus.
Būk laimingas, sidabrui plaukuos atsiradus,
Būk laimingas, gyvenimui lenkiant pečius.

16. Gimtadienio sveikinimai

Dar patikekit gražiu gyvenimu,
Dar patikėkit šviesiom dienom.
Nors jų daugybė nusruveno,
Kaip upės srautas tolumon.
Dar reikia ištvermės ir ryžto,
Dar reikia atrast kelių.
Kurie į praeitį negrižtų,
O vis ieškot šviesių dienų.
Daug ažuolų tvirtybės, nevystančių žiedų,
Daug saulėtos padangės ir skambančių dainų.
Ta meilė, kur išsaugojai ir mums išdalinai,
Priimk iš mūsų rankų. Tau lenkiamės žemai.

15. Gimtadienio sveikinimai

Gal teks gyvenime liūdeti Tau,
Bet verkti juk nereikia.
Gyvenk ir džiaukis sakau Tau,
Juk mes gyvename tik vieną kartą.

14. Gimtadienio sveikinimai

Jeigu žemėje yra laimė – linkiu ją sutikti.
Jeigu yra sėkmė – Tegul tave visada lydi.
Jeigu yra džiaugsmas – tegul iš tavo lūpų neišblėsta šypsena.
Gimimo dienos proga Tau linkiu…