395. Gimtadienio sveikinimai

Šoksime mes dviese ant stalo gatavi,
Mums linksmai šypsosis bonkos ir arkliai balti, balti.
Mūsų riaugą vodkos aidas atkartos toli, toli,
Šoksime mes dviese per tavo gimtadienį ant stalo gatavi.

387. Gimtadienio sveikinimai

Su Gimimo diena, mano Drauge,
Su svajonių beribių diena!
Aš pašauksiu išpildymų laimę —
Kad ji taptų brangia dovana.

Dovanoju Tau baltąjį skrydį —
Gelsvų pienių, švelnių debesų —
Tegu laimės Tau nieks nepavydi,
Aš linkiu Tau geriausių žmonių.

386. Gimtadienio sveikinimai

Mano gimtadienis — šventė draugams:
Noriu pakviesti pasiautėt.
Baltąjį šokį skiriu kiekvienam,
Kas apkabintų švelniausiai.

Angelo plunksnom kaišytas dangus
Bus šioj gimtadienio šventėj.
Rankom apglėbsiu geriausius draugus
Ir išbučiuosiu juos švelniai.

385. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu bemiegių Tau naktų,
Šampano, laimės ir draugų,
Bet nepamiršk, kad aš esu
Už durų — puokštėje gėlių.

Žvakidžių liepsnos susilies
Gimtadieniniam šurmuly…
Aš pavėlavęs, bet pakviesk
Ir man atverk greičiau duris.

366. Gimtadienio sveikinimai

Nėra šventės, kad Tavęs neatminčiau.
Kasdienybėj Tave vis menu.
Nėr dienos, kad Tavęs nepagirčiau
Mintimis, širdimi, tarp žmonių.
Geresnių jau draugų nesutiksiu,
Nes mes esam vaikystės draugai,
Mūs jaunystėj kartu pasiliksiu
Ir ten būsim tikrai amžinai.
Ar meni mūsų priesaiką šventą —
Lig mirties neišduoti jausmų?
Lėkta, bėgta, svajota, gyventa…
Bet Tavęs trūksta man tarp kitų.

Aš tikiu, kad viliesi ir Tu
Mūsų šventėj pabūti kartu.

336. Gimtadienio sveikinimai

Pasitikėjimo lobynai rudeniniai,
Aruodai ištikimojo žmogaus —
Tavojoj dvasioj lyg gimtinėj,
Kurią padovanočiau dėl sūnaus.

Duok dešinę ir į pasaulio kraštą
Išleisiu savo vaiką su Tavim,
Įteiksiu Tau ištikimybės raštą
Ir patikėsiu vien širdim.

232. Gimtadienio sveikinimai

Jei turėtum 500 tūkst. draugų, susikabinę rankomis galėtumėte apkabinti visą pasaulį.
Jei turėtum 200 tūkst. draugų sudarytumėte visą miestą žmonių, kurie sveikintųsi su šypsena.
Jei turėtum 25 tūkst. draugų, telefonų firma tau nutrauktų ryšį kiekvieną kart, kai sueitų metai.
Jei turėtum 6 tūkst. draugų, būtų faina turėti 6 tūkst. krikštavaikių.
Jei turėtum tūkstantį draugų, turėtum 2 tūkstančius rankų.
Jei turėtum 365 draugus, kiekvieną dieną praleistum su vienu iš jų.
Jei turėtum 100 draugų, gautum 100 patarimų.
Jei turėtum 4 draugus, turėtum 8 saugias rankas, kurios tavim rūpintųsi.
Jei turėtum 2 draugus, būtum 2 kartus laimingesnis.
Bet jei turėtum tik 1 draugą (ir turi), nereikėtų nieko daugiau…

231. Gimtadienio sveikinimai

Vienas žmogus, o jame tik dvi ašaros,
O jose – šimtas jausmų…
Jausmuose – tūkstančiai minčių,
O pasauly vienetai fainų draugų kaip TU…

230. Gimtadienio sveikinimai

Draugas širdžiai svarbiausias,
Draugas pats mylimiausias,
Draugas tai aš ir tu,
Draugai mes visi kartu.

229. Gimtadienio sveikinimai

Drauge, norėčiau padovanoti Tau lietų… Tokį vėsų… Bet dieviškai gaivų… Bet, deja aš tik žmogus… ir tegaliu padovanoti lašą… Imk jis tavo… Norėjau padovanoti Tau visas pasaulio pievas… Kuriose kasdien matytum galybes gėlių… Bet aš tik žmogus… Atleisk… Taigi įteiksiu tau mažą gėlytę, kuri nuvys greičiau, nei Tu… Norėjau padovanoti Tau bekraštį dangų… Deja nepakėliau aš jo… Juk aš tik – žmogus… Taigi dovanoju Tau vieną žvaigždelę… Dabar pažvelk pro langą… Pirmoji žvaigždutė, kuri Tau kris į akį, ir bus toji… Aš tik žmogus, bet man tas nerūpi. Žmogus yra didis savimi, o tai svarbiausią… Vieni liūdi lyjant, kiti džiaugiasi… Vieniems dovanoja gėles, kiti visą gyvenimą žydi… Vieni garbina žvaigždes, kiti patys yra ryškiai šviečiančios žvaigždės… O dabar nusišypsok, Juk pasaulis toks nuostabus…

228. Gimtadienio sveikinimai

Tikri draugai visada tau pasakys Labas…
Tikriems draugams visiškai nerūpi, kad tu kitoks…
Tikri draugai pasitikės tavimi!
Tikri draugai spręs problemas kartu…
Tikri draugai nesijuoks, iš tavo nelaimės…
Tikri draugai padės kai tau bus sunku…
Tikri draugai niekada nevers daryti to, dėl ko tu kitą rytą gali gailėtis!
Ar dabar supratai kokia yra tikro draugo kaina?
Jis neįkainuojamas, nes svarbiausia draugystės kaina yra pasitikėjimas…

227. Gimtadienio sveikinimai

Žinai, faina žinoti, kad kažkam esi fainas.
Būti fainam ir turėti fainų draugų.
Ir tas mūsų gyvenimas yra fainas,
Tik reikia mokėti ji fainai gyventi.

226. Gimtadienio sveikinimai

Ne tik meilė, bet ir draugystė gimsta iš vieno žvilgsnio.
Kaip didžiulę knygą galima sutalpinti fotojuostoje,
Taip ir visą gyvenimą galima sutalpinti viename žvilgsnyje.
Ir jeigu kažkas per akimirką perskaito pačius svarbiausius puslapius – jis jau tavo draugas.

225. Gimtadienio sveikinimai

Draugystė niekad neišdyla, kaip tas mėnulis ir dangus.
Draugystė niekad neapvylė nei vieno mylimo žmogaus.
Ir jei tave paliktų kartais, kai tau sunku, labai sunku
Žinok, nes tai žinoti verta, nebuvo jis tau artimu draugu!

224. Gimtadienio sveikinimai

Draugas – tas, kuris padės nors ir pačiam sunku.
Draugas – tas, kuris atiduos ką turi, nors nieko pačiam nebeliks.
Draugas – tas, kuris nusišypsos nors pačiam širdy sunku.
Draugas – tas, kuris tikės nors pats jau netiki savimi.
Tai tu…