58. Gimtadienio sveikinimai

Kokia tu nuostabi esi – ne kiekvienam žinoti,
Didžiam žmoguj dažnai gyvena paslaptis.
Mes linkim tau žavingą laiko žirgą pabalnoti,
Kad dar ilgai tavy daužytųsi jaunystės nesutramdoma širdis!

57. Gimtadienio sveikinimai

Ši diena skirta tik tau,
Šią dieną švęski tik tu,
Ši diena tau pati brangiausia,
Šią dieną prisimink visada.
Su gimimo diena!

56. Gimtadienio sveikinimai

Nėra žmogaus pasaulyje,
Kuris savo gyvenimo kelyje nepatirtų nusivylimo kartėlio.
Nėra žmogaus, nemačiusio skausmo ir sielvarto.
O vis dėl to yra laimingų…

Lai laimingi būna tie,
Kurie savo širdyje sugeba užgniaužti skausmą,
Nepalūžta prieš sunkius gyvenimo išbandymus.
Su gimtadieniu!
Būk laiminga(-as), visada šypsokis!

55. Gimtadienio sveikinimai

Gimtadienio proga aš linkiu,
Kad atėjęs į šia didelę žemę,
Taptum dideliu žmogumi.
O tavo žingsnius telydi tik džiaugsmo ašaros.
Būk laimingas…

54. Gimtadienio sveikinimai

Bėga dienos… Jos tyliai ištirpsta,
Tartum snaigės virš žvakės liepsnos.
Žmonės greitai viens kitą pamiršta,
Net nespėję pažvelgt atgalios.

53. Gimtadienio sveikinimai

Geri ir gražus žmonės būna,
Kai visada jautri širdis.
Kad visi jūsų lauktų linksmo,
Atvykstant pas savo vaikus.

52. Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas – dienoraštis,
Verti, verti lapus,
Kas buvo buvo juodraštis,
O švaraštis dar bus.

51. Gimtadienio sveikinimai

Linkim Tau pasisekimo,
Daug laimingų valandų,
Laimės, džiaugsmo tarp berniukų,
Ir po bučkį nuo visų.

50. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu daug laimės –
Šviesios, kaip saulė,
Didelės, kaip žemė,
Nepakartojamos kaip žmogus.

49. Gimtadienio sveikinimai

Mes laimės palinkėsim Tau,
Nors kažin kur bebūtum,
Kantrybės, nuolankumo, meilės amžinos…
Nei šalnos rudenio, nei šiaurės vėjo gūsiai,
Tavo gyvenimo kelių tegu neblaško niekados.

48. Gimtadienio sveikinimai

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų.
Čia buvo vasara, ir vėl klevai rudi.
Čia tik žiema balta skara praėjo,
O pamiškėj ir vėl beržai žali.
Tad, nestabdykit laikrodžio rodyklių,
Kad nereikėtų vietoje stovėt.
Tegul negrįš vaikystė ir jaunystė,
Bet liks dienų branda ir jų prasmė.

47. Gimtadienio sveikinimai

Papuošti sidabru smilkiniai,
O širdy viešpatauja ramybė.
Išauginti vaikai, nugalėti vargai,
Praeity vėl praėjusių metų grožybė.
Tad būkit laimingi ir gyvenkit ilgai,
Lai gegužiais žaliais ir gruodžiais žvarbiais,
Eina metai žingsniukais mažais.

46. Gimtadienio sveikinimai

Sustok saulėlydy prie balto beržo,
Ir pažiurėk kaip bėga upė tekina.
Ir tik tada suprast galėsi,
Kad metai bėga lyg diena.

45. Gimtadienio sveikinimai

Te sveikina vėjai šiandieną Tave,
Te žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią.
Te atneša džiaugsmą ir laimę tyrą,
Graži ši Gimimo diena.

44. Gimtadienio sveikinimai

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai.
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti,
Tenušvinta gyvenimo platūs keliai.