148. Gimtadienio sveikinimai

Lai gimtadienis gražus kviečia mus visus į šventę,
Ir kartu palieka mus su jaunyste gražia.
Tai diena kada mes pirmą kartą pamatėme pasaulį,
Tai pati nuostabiausia diena!

147. Gimtadienio sveikinimai

Gyvenimas – daina, poezija ir proza,
Ir nei pakeist, nei numatyt gali.
Priimki viską, ką nūnai jis duoda,
Ir būk laiminga(-as), kiek gali!
Su gimtadieniu!

146. Gimtadienio sveikinimai

Sveikinu su tortadieniu, linkiu laimės, džiaugsmo, meilės,
Norų išsipildymo ir visko ko geriausio. Būk laimingas!

145. Gimtadienio sveikinimai

Yra metuose viena diena, kai visą dieną šypsosi saulė,
O naktį krenta žvaigždės tik Tau.
Yra metuose diena, kai Tau akyse sutelpa visos gėlės ir visas pasaulis.
Yra metuose diena, kai Tau skiriami patys gražiausi žodziai…
Tai yra Tavo Gimimo diena!

144. Gimtadienio sveikinimai

Būk kuklus, bet nesižemink,
Būk drąsus, bet nesikarščiuok,
Būk atkaklus, bet neužsispyręs,
Būk draugiškas, bet neapsimetęs,
Būk laimingas ir tegul išsipildo visi tavo norai!
Su Gimtadieniu!

143. Gimtadienio sveikinimai

Geri draugai didžiausias turtas
Nes jų draugystė visuomet gera.
Žmogus gyvenime viską pamiršta,
O draugas draugo niekada.

142. Gimtadienio sveikinimai

Nors aš ne gelės ir ne dovana,
Bet aš žinutė, iš širdies siųsta.
Gimiau iš noro apkabint tave,
Pasveikint su gimtadienio švente. Būk laimingas!

141. Gimtadienio sveikinimai

Žiemos (vasaros ir t.t.) taku gimtadienis atėjęs,
Teatneša daug laimės, džiaugsmo valandų.
Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas,
O laimės valandos lai slenka pamažu.

140. Gimtadienio sveikinimai

Būk visados tokia, kokia esi –
Švelniai linksma arba linksmai švelni.
Baltom alyvom laimė tepražys –
Įsuks verpetan josios sūkurys.

139. Gimtadienio sveikinimai

Te niekad neapleis energija sparnuota,
Ir akys šilumą jaunatvišką teskleis.
Širdis tikėjimo žiedais apvainikuota,
Te niekad pavargti Tau neleis.

138. Gimtadienio sveikinimai

Tesveikins šią gimimo dieną,
Baltų lankų balta tyla.
Ir laimė suspindės pro rūką,
Sodria viltinga žvaigždele.

137. Gimtadienio sveikinimai

Šiltų ir saulėtų dienų,
Gyvų, gražių ir nuostabių dienų.
Gerų ir amžinų draugų,
Gimimo dienos proga tau linkiu!

136. Gimtadienio sveikinimai

Nebegrįž ta valandėlė nei viena, ir nei minutei metai nesustoja.
Išmokim džiaugtis kiekviena diena, kurią likimas dovanoja.

135. Gimtadienio sveikinimai

Tegul širdis ilgai liepsnoja,
Lai tvirtas žingsnis nesustoja,
Lai darbščios rankos gėrį sėja –
Gyvenimą tik įpusėjot…

134. Gimtadienio sveikinimai

Kaip vandenynas banga po bangos į akmenuotą krantą nuolat rita,
Taip nenutrūkstamai, be atvangos, viena minutė skuba paskui kitą…