265. Gimtadienio sveikinimai

Rytą vakarą žiūrėjau aš į Jūsų akeles.
Jūsų ateitim tikėjau lyg šviesiausia žvaigždele.
Augot, stiepėtės į saulę, buvot man geri vaikai,
Bet išsiveda pasaulis ir jau nebesulaikai…

Skriskit, skriskit, mano paukščiai, ten, kur saulė kyla.
Nebijokit žydro aukščio — lieskit Dievo tylą.
Iš toli mintis atsiuntę, Jūs mane paguoskit,
Nes be Jūsų man gyventi gali nusibosti…
Jūsų laimė, Jūsų džiaugsmas — mano širdį glosto.

254. Gimtadienio sveikinimai

Jums nešu varpo garsą iš pavasario glėbio
Ir tvirtos meilės priesaikos amžiams linkiu.
Jums nešu rugių saują iš vasaros mėnesių…
Ir vaikų — laimės teikiančių širdžiai — linkiu.
Jums nuo rudenio stalo vien lapų šlamėjimą
Tarsi kuždesį meilės į dvasią pilu.
Jums sušalusio sniego šerkšnotą kalbėjimą,
Tarsi maldą iš šimtmečių, sielai nešu.

248. Gimtadienio sveikinimai

Lyg audringoji jūra gyvenimas buvo:
Plukdėm vėliavą laimės stebuklingais laivais.
Kartais žvaigždės mums švietė,
Kartais ašaros sruvo…

Glėbyje savo meilės nešini vien vaikais.
Ne iš turtų statytas svajotasis miestas,
Kur gyvenate Jūs — mūsų paukščiai maži,
Bet pasaulio audrų

Ir galybių nutiestas,
Kur šeimos laimės saitai amžini ir tikri.
Mūs kantrybė ant rankų
Pelnė Jums Dievo dangų.

244. Gimtadienio sveikinimai

Dedu Tau švelniai ranką ant galvelės,
Apkabinu, bučiuoju ir verkiu:
Meldžiu palaimos Tau, brangus Vaikeli,
Pasaulio keliuose ir tarp žmonių.

Aš laiminu Tave gyvent laimingai —
Nešioki šventą kryžių prie širdies.
Linkiu Tau daug gyvenime kantrybės
Ramybės, laimės, meilės ir vilties.

159. Gimtadienio sveikinimai

Rieda saulytė takučiu su torčiuku ant pečių,
Štai metukų jau ir du,
Su saulyte eis kartu,
Tad užpūskit žvakutes,
Jos išpildys svajones…

158. Gimtadienio sveikinimai

Vaikystė – tai margas drugelis,
Vaikystė – tai sapnas gražus.
Ji lekia kaip lengvas vėjelis,
Ir greitai skaičiuoja metus.

128. Gimtadienio sveikinimai

Nusišypsok, pažvelk į dangų,
Matai, saulutė šoka su mėnuliu tango.
Po sniegą laksto jų mažyčiai spinduliukai,
Jie pina laimę Tau iš meilės burbuliukų.
Štai snaigių choras pradeda dainas,
Jos visos šiandien tik apie Tave,
Nes tai Tavo Gimtadienio Diena.

84. Gimtadienio sveikinimai

Kol šiąnakt saldžiai miegojai, fėja kepė pyragėlį,
Jos šiandien su miško paukščiais švęs tavo gimtadienį.
Džiaugsmo ir šviesos karalius skaitė tavo svajones,
Ir įsakė savo galioms jas išpildyti visas.
Angelo balta širdelė tave saugos ir padės,
Tad, užpūsdama žvakelę, padėkoki jiems visiems.