298. Gimtadienio sveikinimai

Brangus ir mylimas, Tėveli,
Nutieski man likimo kelią,
Sušildyk patarimais ir glėbiu…
Aš Tavo amžina dukrelė,

Todėl tikrai man širdį gelia,
Kai pasiilgusi Tavęs, verkiu…
Linkiu, kad vėjas neužpūstų
Tikėjimo ir laimės būsto,

Kur tu priglausi nuoširdžiai mane…
Lai niekad pūgos neužpusto
Namų, kur su aušra nubustų
Geroji Tėviška širdies valia.

297. Gimtadienio sveikinimai

Tau žydės alyvos, Motinėle,
Tau žaliuos po langu jovarai,
Sodo žiedus glostys mėnesėlis,
Sups žvaigždes, kaip Tu mane supai.

Tulpių glėbyje — Tau mano meilė
Ir svajonių dydžio artuma.
Jeigu mano šypsnis — Tavo laimė —
Tau šypsosiuos kol esu gyva.

296. Gimtadienio sveikinimai

Žaliųjų nendrių minios ir ajerų didingi chorai
Liūliuoja lyg gėlių jaunystė bangomis,
Kur brangią Mamą — mergaičiukę žydraakę, dorą
Padovanojo man likimas baltų lelijų širdimis.

Išgersiu aš Tavos jaunystės vandenį žiedais lelijų —
Baltais žiedais iš Tavo, Mama, praeities:
Lai gėris manyje gyvenimo džiaugsmu atgyja,
Sujungdamas mus laimės gijomis vienoj sakmėj.

295. Gimtadienio sveikinimai

Tarytum ąžuolas stiprus ir ištvermingas,
Tarytum medis, Tėve, žemėje esi.
Žmogus gyvena, kad jis būtų reikalingas,
Kad jo darbais gėrėtųsi visi.

Mes linkim, Tėve, ąžuolų žalių tvirtybės,
Jaunatviškos minties ir vyriškos jėgos.
Tegu gyvena Tavyje galia jaunystės
Taip, kaip gyvena paukščiai ąžuoluos.

Mes apkabinsim, Tėve, Tave vėjų rankom —
Tu išblaškytus vėl visus priglausk…
Ir ąžuolo galias paleiski tik į dangų,
Kur Dievas mus palaimos lietumi nuplaus.

294. Gimtadienio sveikinimai

Tu spindėk, mano Mama, lyg saulė
Virš pavasario sodų baltų.
Man nušvieski kelius per pasaulį
Atsiminimais vaikystės dienų.

Tu esi reikalinga, Mamute,
Ne tik man, bet ir mano vaikams —
Lyg paukščiukai aplink jie sutūpę
Tavo meilės lyg duonos vis lauks.

Na, ir kas, kad visi mes suaugę,
Savarankiški metų kely…
Bet Tavų patarimų sulaukę,
Pasijuntam dvasia stipresni.

Motinėle, esi mums brangiausia —
Vien tik Tau puokštė rožių didžiausia.

293. Gimtadienio sveikinimai

Tu lyg lietus, kuris nuplauna sąžinės krantus
Rasos lašais ant žemės akmenų tylių…
Nuprauski laime žaidžiančius pievelėje vaikus
Ir pienės pienu piešk pasaulį ant delnų.

Būk jiems gaiva, kuri ateina po staigaus lietaus,
Būk baltas rūkas sklindantis link debesų —
Tyra, dora ir dieviška palaima iš dangaus,
Gyvenanti lietum dėl sąžinių svarių.

Esi viena tarp daugelio gyvybių atneštų —
Esi šventa ir būk laiminga tarp vaikų.

292. Gimtadienio sveikinimai

Dovanoju Tau, brangus Seneli, savo meilę.
Dovanoju Tau savo pasiekimus.
Dovanoju Tau gražų savo gyvenimą,
kad visą laiką, žvelgdamas į mane,
prisimintumei savo jaunystę ir pamirštumei metų skubėjimą.

Su neapsakomu dėkingumu dovanoju Tau
savo rūpestingumą Tavimi.
Gali būti tvirtai įsitikinęs, jog turi artimą žmogų,
kuris paduotų Tau vandens,
kuris pasirūpintų Tavo sveikata,
kuris pasirūpintų, kad visuomet būtų pilnas Tavo stalas.

Linkiu Tau tik sveikatos ir šviesių dienų,
o visa kita lai bus mano rūpestis.

291. Gimtadienio sveikinimai

Mūsų buvo daug lyg riešutėlių,
Lyg uogyčių miško pakrašty…
Lakstėme padūkę, susivėlę,
Siautėme gyvenimo kely.

Kas galėjo viską iškentėti?—
Vien tik žilas plaukas pasakys.
Kas neleido ašaroms riedėti? —
Pražiūrėję nemigo naktis.

Mylimi Seneliai, Jūs auginot
Mūsų visą būrį už tėvus…
Klaupiamės, kur Judu rymot,
Retkarčiais užlėkę į svečius.

Mūsų buvo daug lyg riešutėlių,
Tad lai žydi Jums mūs meilės gėlės.

290. Gimtadienio sveikinimai

Nuo savo stalo rupią duoną atiduosim,
Kad sotūs būtumėte kasdienybėje pilkoj
Ir druskos sauja savo laime paaukosim,
Kad Jūs suprastumėt, jog gimsta ji tiesos kovoj.

Ant mūsų slenksčio lauksite medaus ir vyno,
Beržų sulos čia Jūsų lūpos paragaus.
Po darbo nuoširdaus — ieškokit meilės tyrų —
Senolių žemė dosnumu anūkėlius apgaubs.

Palaiminimų kelyje — Gerumas Senas sėdi —
Ištiesk Jam duonos su druska už gautą gėrį.

289. Gimtadienio sveikinimai

Tyloje nepabuvę — nežinosit,
Kokia jos tikroji vertė.

Naktyje nenubudę — nežinosit,
Kokia nerimo prasmė.

Lietuje nesušlapę — nesuprasit
Sūniškos sunkios dalios.

Pūgoje nesužvarbę — nepajusit
Namų židinio kaitros.

Nepaminkit garbės, neišduokit lemty —,
Pagailėkit šunies žmoniškumo kely.

Ir gyvenimas Jūs lai liepsnos lyg ugnis,
Visų širdys lai bus tarsi Dievo širdis.

288. Gimtadienio sveikinimai

Daug metų nešiojote mus ant rankų. Daug kartų glostydami
galveles mokėte tų gyvenimo tiesų, kurių dar vis nežinojo
jauni tėveliai.

Taip viskas paprasta atrodo amžinoje kasdienybėje. Jūs
tarsi vaikštantys po namus švelnumas ir gerumas, rūpestis
ir meilė. Jūsų asmenyje sutelpa visas gyvenimas, kurio bėgame
pasisemti tarsi iš šaltinio, tarsi iš didžiausių pasaulio
versmių.

Mylimi, brangūs ir geri, linkime Jums sveikatos ir ramybės,
džiaugsmo ir ilgesio. Būkite patys laimingiausi, mūsų
globoje ir meilėje. Tikrai galite tikėtis, jog niekada nebūsite
užmiršti ir Jumis bus pasirūpinta.

Jei atsitiktų taip, jog kada nors nepaklaustume, ko Jums
reikia kasdienybei ir šventei, visuomet šaukite mus patys ir
būkite įsitikinę, kad tai suteiks mums didžiulį malonumą.

287. Gimtadienio sveikinimai

Iš baltųjų pūgų aš nunersiu Tau skraistę, Močiute,
Ir saulėlydžių tylą atnešiu maldon.
Žalių sodų pavėsį norėčiau Seneliui sukurti,
Raukšleles Jūsų lūpų apibersiu kalbom.

Jūs mane taip mylėjot, kaip mylim gyvenimą savo —
Iš bemiegių naktų Jums beliko manieji sapnai…
Senas laikas pavargęs į laikrodžio širdį pulsavo,
Kol beliko tiktai ištuštėję namai.

Ateinu Jus abu apkabinti,
Kada širdį akmuo man suspaudžia…
Padainuokit lopšinę anūkei —
Tą lopšinę — pravirkdančią, graudžią.

286. Gimtadienio sveikinimai

Tu iš mūsų svajonių gimei —
Iš ramunių laukų
Ir saulėtų rytų…

Taip laukta, taip brangi atėjai
Iš meilių dviejų,
Iš dviejų sapnų…

Tu iš alkano rojaus esi —
Iš stebuklo išnirusi lauko rūke…

Iš vilties, iš sakmės ateini
Pasislėpus Tėvų širdyse.

Iš dienos ir nakties Tu švieti
Mums ryškiausia padangių žvaigžde.

285. Gimtadienio sveikinimai

Ant Tavų delnų mes prisisupom…
„Arkliuku“ nešiojai mus visus…
Tad užaugę mes nenusisukom —
Tu dažnai atstoji mums Tėvus.

Tu nepaprastas esi, Seneli —
Užtarianti ir dosni ranka.
Juk tuomet, kai nesupras Tėveliai —
Mums širdis Tavoji atverta.

Tau dėkojame ir linkim laimės,
Mes bučiuojame Tavas rankas,
Nes be žilstančios Tavosios meilės
Nebežinom, ar gailėtų kas…

Mes, Seneli, Tavo anūkėliai,
Nors suaugę — Tavo lepūnėliai.

284. Gimtadienio sveikinimai

Ta diena, kai ramunes Tau skinsiu,
Bus vienintelė Sesers diena…
Ta naktis, kada sulytas grįšiu
Ir Tu paslėpsi nuo lemties mane,
Gal bus vienintelė tokia naktis,
Kai pritarimo ir tiesos ieškos širdis…
Ir aš žinau, kad nieko kito neieškosiu —
Tiktai vienintelės geros Sesers,
Kuri manąsias ašaras išgers…