335. Gimtadienio sveikinimai

Norėdama pasveikinti Tave ir palinkėti laimės, pirmiausia
Tau dėkoju už ištikimybę mūsų seseriškam likimui.
Tu esi mano ramstis, mano užtarėja, mano geradėja.
… niekada nebūsi išduota — aš neleisiu paliesti Tavęs
melu ir apgavystėm, aš neleisiu Tavęs skaudinti baisiais
žodžiais ir pykčiu, nes išdavęs Tave — išduos ir mane, išduos
mūsų šeimą.
… kol turi mane, žinok turi pasitikėjimą, ramybę ir laimę.
Aš — Tavo ramstis, aš — Tavo siena, aš — Tavo laimės
erdvė…

332. Gimtadienio sveikinimai

Iš vaikystės pievų deimantinių,
Iš dangaus gėlėto ateinu
Į bendras svajones, į žvaigždynus,
Kur vaikystėj klaidžiojom kartu.

Aš su Tavimi, brangioji Sese,
Realybės drapanas velku…
Kai sunku Tau bus — Tu brolį rasi
Tarp panorusių pabūt kartu.

327. Gimtadienio sveikinimai

… niekada nebūsi viena — štai aš Tavo antroji pusė,
kur ne panašumas nulemia laimę, o tėvų suteikti dvasiniai
saitai — viena kraujo upė, viena mūsų saulė…
… niekada nebūsi apgauta — aš apginsiu Tave nuo vėjo
ir lietaus, nuo šalčio ir pūgos, nuo pikto ir negero žmogaus,
nes apgavęs Tave — apgaus mane…
… niekada nebūsi pažeminta — aš užstosiu Tave nuo
akmeninės širdies, nuo geležinės rankos, nuo sustabarėjusio
proto, nes pažeminęs Tave — pažemins mane…
… esi antroji mano širdies pusė ir žinok, jog Tavo laimė
— tai mano laimė.

320. Gimtadienio sveikinimai

Visus vaivorykštės takus paskleisčiau po Tavo kojom —
eitume drauge į mūsų išsvajotą ateitį,
kur yra mūsų būsimi vaikai, kur yra mūsų giminės,
kur yra nežinomi gyvenimo lobynai.

Tik seseriški saitai gali nukloti ilgiausius kelius,
kurie nuvestų prie bendrų svajonių išsipildymo.
Visas pievų ramunes supinčiau į Tavo vainiką,
kad galėtum visą gyvenimą skinti
meilės ir laimės žiedlapius savo išrinktojo širdyje.

Tavo šeimyninė laimė taip panaši į manąją,
todėl linkiu, Sesute, Tau — te neaplanko Tavęs niekada rūpesčiai.
Tegyvena su Tavimi mano ilgesys ir meilė,
brangi mylima mano Sesute.

316. Gimtadienio sveikinimai

Visus dangaus debesis pašaukčiau, kad nuplautų šventuoju
lietumi net mažiausias nesėkmes, kad Tavo žemė būtų
Tavo rojus, kad Tave supantys žmonės būtų taurūs ir skaistūs
savo darbais ir reikalais, susijusiais su Tavimi. Žinok,
esi man labai reikalinga kiekvienoje dienoje, kiekviename
sprendime, kiekviename džiaugsme. Be Tavo draugiškų patarimų,
be bendrų laimės akimirkų laikyčiau savo gyvenimą
nepilnaverčiu ir neprasmingu. Būkim drauge. Tegu mūsų
laimė būna turtu Tėvams.

284. Gimtadienio sveikinimai

Ta diena, kai ramunes Tau skinsiu,
Bus vienintelė Sesers diena…
Ta naktis, kada sulytas grįšiu
Ir Tu paslėpsi nuo lemties mane,
Gal bus vienintelė tokia naktis,
Kai pritarimo ir tiesos ieškos širdis…
Ir aš žinau, kad nieko kito neieškosiu —
Tiktai vienintelės geros Sesers,
Kuri manąsias ašaras išgers…