312. Gimtadienio sveikinimai

Krištolinė kurpaitė prieš mano akis —
Pranašauju Tau laimę Pelenės.
Kai nešiojau ant rankų, dainavo širdis,
Supant kūdikį savo dukrelės.

Būk sapnų ir svajonių sparnuota viltis,
Ir suraski nepaprastą princą.
Lai gyvenimo pasakoj gimus mintis —
Realybe, mieloji, Tau virsta.

290. Gimtadienio sveikinimai

Nuo savo stalo rupią duoną atiduosim,
Kad sotūs būtumėte kasdienybėje pilkoj
Ir druskos sauja savo laime paaukosim,
Kad Jūs suprastumėt, jog gimsta ji tiesos kovoj.

Ant mūsų slenksčio lauksite medaus ir vyno,
Beržų sulos čia Jūsų lūpos paragaus.
Po darbo nuoširdaus — ieškokit meilės tyrų —
Senolių žemė dosnumu anūkėlius apgaubs.

Palaiminimų kelyje — Gerumas Senas sėdi —
Ištiesk Jam duonos su druska už gautą gėrį.

289. Gimtadienio sveikinimai

Tyloje nepabuvę — nežinosit,
Kokia jos tikroji vertė.

Naktyje nenubudę — nežinosit,
Kokia nerimo prasmė.

Lietuje nesušlapę — nesuprasit
Sūniškos sunkios dalios.

Pūgoje nesužvarbę — nepajusit
Namų židinio kaitros.

Nepaminkit garbės, neišduokit lemty —,
Pagailėkit šunies žmoniškumo kely.

Ir gyvenimas Jūs lai liepsnos lyg ugnis,
Visų širdys lai bus tarsi Dievo širdis.

286. Gimtadienio sveikinimai

Tu iš mūsų svajonių gimei —
Iš ramunių laukų
Ir saulėtų rytų…

Taip laukta, taip brangi atėjai
Iš meilių dviejų,
Iš dviejų sapnų…

Tu iš alkano rojaus esi —
Iš stebuklo išnirusi lauko rūke…

Iš vilties, iš sakmės ateini
Pasislėpus Tėvų širdyse.

Iš dienos ir nakties Tu švieti
Mums ryškiausia padangių žvaigžde.