311. Gimtadienio sveikinimai

Lai saulė Jūsų židiny ridenas
Tokia karšta kaip ta ugnis,
Kurią su meile vakarais kūrenat
Užpildę laime mūs mintis.

Lai mėnuo supasi prieš Jūsų langą
Tarytum vaikiškas lopšys,
Kuriam Jūs supote mane pavargę
Žvaigždėtas piešdami viltis.

Lai kiekviena diena Jums bus lyg šventė —
Myliu, globoju ir ilgai prašau gyventi.

292. Gimtadienio sveikinimai

Dovanoju Tau, brangus Seneli, savo meilę.
Dovanoju Tau savo pasiekimus.
Dovanoju Tau gražų savo gyvenimą,
kad visą laiką, žvelgdamas į mane,
prisimintumei savo jaunystę ir pamirštumei metų skubėjimą.

Su neapsakomu dėkingumu dovanoju Tau
savo rūpestingumą Tavimi.
Gali būti tvirtai įsitikinęs, jog turi artimą žmogų,
kuris paduotų Tau vandens,
kuris pasirūpintų Tavo sveikata,
kuris pasirūpintų, kad visuomet būtų pilnas Tavo stalas.

Linkiu Tau tik sveikatos ir šviesių dienų,
o visa kita lai bus mano rūpestis.

291. Gimtadienio sveikinimai

Mūsų buvo daug lyg riešutėlių,
Lyg uogyčių miško pakrašty…
Lakstėme padūkę, susivėlę,
Siautėme gyvenimo kely.

Kas galėjo viską iškentėti?—
Vien tik žilas plaukas pasakys.
Kas neleido ašaroms riedėti? —
Pražiūrėję nemigo naktis.

Mylimi Seneliai, Jūs auginot
Mūsų visą būrį už tėvus…
Klaupiamės, kur Judu rymot,
Retkarčiais užlėkę į svečius.

Mūsų buvo daug lyg riešutėlių,
Tad lai žydi Jums mūs meilės gėlės.

288. Gimtadienio sveikinimai

Daug metų nešiojote mus ant rankų. Daug kartų glostydami
galveles mokėte tų gyvenimo tiesų, kurių dar vis nežinojo
jauni tėveliai.

Taip viskas paprasta atrodo amžinoje kasdienybėje. Jūs
tarsi vaikštantys po namus švelnumas ir gerumas, rūpestis
ir meilė. Jūsų asmenyje sutelpa visas gyvenimas, kurio bėgame
pasisemti tarsi iš šaltinio, tarsi iš didžiausių pasaulio
versmių.

Mylimi, brangūs ir geri, linkime Jums sveikatos ir ramybės,
džiaugsmo ir ilgesio. Būkite patys laimingiausi, mūsų
globoje ir meilėje. Tikrai galite tikėtis, jog niekada nebūsite
užmiršti ir Jumis bus pasirūpinta.

Jei atsitiktų taip, jog kada nors nepaklaustume, ko Jums
reikia kasdienybei ir šventei, visuomet šaukite mus patys ir
būkite įsitikinę, kad tai suteiks mums didžiulį malonumą.

287. Gimtadienio sveikinimai

Iš baltųjų pūgų aš nunersiu Tau skraistę, Močiute,
Ir saulėlydžių tylą atnešiu maldon.
Žalių sodų pavėsį norėčiau Seneliui sukurti,
Raukšleles Jūsų lūpų apibersiu kalbom.

Jūs mane taip mylėjot, kaip mylim gyvenimą savo —
Iš bemiegių naktų Jums beliko manieji sapnai…
Senas laikas pavargęs į laikrodžio širdį pulsavo,
Kol beliko tiktai ištuštėję namai.

Ateinu Jus abu apkabinti,
Kada širdį akmuo man suspaudžia…
Padainuokit lopšinę anūkei —
Tą lopšinę — pravirkdančią, graudžią.

285. Gimtadienio sveikinimai

Ant Tavų delnų mes prisisupom…
„Arkliuku“ nešiojai mus visus…
Tad užaugę mes nenusisukom —
Tu dažnai atstoji mums Tėvus.

Tu nepaprastas esi, Seneli —
Užtarianti ir dosni ranka.
Juk tuomet, kai nesupras Tėveliai —
Mums širdis Tavoji atverta.

Tau dėkojame ir linkim laimės,
Mes bučiuojame Tavas rankas,
Nes be žilstančios Tavosios meilės
Nebežinom, ar gailėtų kas…

Mes, Seneli, Tavo anūkėliai,
Nors suaugę — Tavo lepūnėliai.

282. Gimtadienio sveikinimai

… žolė nenulinksta po mano Senelio kojom, nes eina
per žemę ilgaamžis gerumas…
… javai pakelia varpas į saulę, kai brenda nokinantis
duoną mano Senelis…
… medžiai sulaiko vėją prie kelio, kuriuo eina mano
Senelis, šlovindamas tiesą…
… saulė slepiasi už debesies, kad neišsekintų šaltinių,
prie kurių eina numalšinti troškulį mano Senelis…
… žmonės nukelia kepures, kuomet pro juos eina mano
Senelis, pasirėmęs išmintimi…
… eičiau Jo pėdomis, ieškočiau Jo saulės, slėpčiausi už
Jo medžių, gerčiau is Jo šaltinių, kad tik sulaukčiau tokio
amžiaus, tokios pagarbos, tokios žmonių meilės, kokios sulaukė
mano Senelis…

281. Gimtadienio sveikinimai

Jau pasipuošė auksu gyvenimo miškas —
Rudenėja gražiai, o tų metų tiek daug,
Bėgo laikas per greit ir pasikeitė viskas —
Medžiais augo vaikai ir anūkai užaugs.

Buvo laikmetis lengvas lyg pienės pūkelis:
Savo rūpesčių rankom duonos man laužei
Ir į laimę man rodęs gyvenimo kelią,
Kūrei ateitį mano — dorą ir gražią.

Kad laimingas Tu būtum, darysiu aš viską:
Neužmiršęs dienų, kai nešiojai mane.
Tegu akys vien laime ir džiaugsmu nuolat tviska!
Šimtą metų gyvenk, nes myliu aš Tave.

264. Gimtadienio sveikinimai

Kas išmatuos tą grožį metų glūdumos?
Kas pasakys, kada Tu jau nejaunas? —
Vienam vaikystėj reikia vakaro tamsos,
Kitam senatvėj meilė dar vaidenas.

Mes savo siekiais amžinai jauni, jauni…
Ir kaip žinot, kada jau pagyvenęs?
Ar tai tada, kuomet vaikai užaugę dideli,
Ar kai kelintą kartą laimę radęs.

Nėra ribos, kada turi nustot mylėti.
Vieni anūkų laukia, kiti dar patys lyg vaikai.
Ir kas mums gali rytmetį nustot žadėti?
Iki senatvės būkime jaunais, jaunais!..

263. Gimtadienio sveikinimai

Sveikinu Tave, mylimas ir geras Seneli,
su didžiosiomis Tavo gyvenimo iškilmėmis.
Linkiu daug Tavimi besirūpinančių žmonių.
Sieksiu tokių gyvenimo aukštumų,
kokias Tu pasiekei atkakliu darbu.

Didžiuojuosi mūsų bendrais prisiminimais,
iš kurių semiuosi pamokymų savo vaikams.
Iš Tavęs, Seneli, semiuosi tvirtumo dvasios savo šeimai.

Linkiu, kad kiekviena diena
Tau būtų tarsi šviesulys danguje,
į kurį Tu keliavai visą jaunystę.
Linkiu, kad kiekvieno vakaro gaiva
Tave užmigdytų poilsiui dėl naujos dienos darbų.
Linkiu, kad Tave lankantieji žmonės
atneštų gerumo, vilties ir glėbius šilumos.

Myliu Tave, mano brangus Seneli,
Didžiuojuosi Tavo nuostabiais praeities darbais
Ir tikiuosi šlovinti Tavo gerąjį vardą.
Kažkada man sakydavai, jog esu Tavo turtas,
o dabar šiuos žodžius dovanoju Tau.

260. Gimtadienio sveikinimai

Brangus Seneli, būki sveikas
Ir šimtą metų nugyvenk!
Matai, užaugau —jau ne vaikas,
Todėl labai bijau pasent…

Matau, Seneli, Tu laimingas
Ir raudonuoja Tau veidai,
Ir dar labiau esi dainingas,
Negu kadais, kai dainavai…

Tu nesiskundi dėl sveikatos,
Močiutei „nesuki galvos“,
Kad bėga dienos pilkos, prastos,
Kad nieks jaunystės neatstos…

Koks nuostabus esi, Seneli —
Jaunesnis Tu už mus visus!
Nei Tau paširdžius naktį gelia,
Nei Tu būni kada rūstus…

Kur tas gyvybės eliksyras,
Kad likčiau aš, kaip Tu — toks vyras!
Linkiu Tau būdą šį auksinį
Su manimi pasidalinti…

113. Gimtadienio sveikinimai

Tai kas, kad smilkiniai jau bala,
Tai kas, kad skauda ką ir būna neramu.
Gerai, kad širdyje jaunystė nesušala.
Gerai, kad tu gyventi, juoktis, dirbti vis gali.
Laimingas, kad ištiest pagalbos ranką,
Patart, paguost, padėt gali.
Kad tau vis dar jėgų užtenka,
Ir nuovargio perdaug dar nejauti.
Te neužgesta tavo laimės švyturys.
Te nepavargsta stiprios rankos ir širdis.
Laiminga(as) būki visada su jauna šypsena veide.