313. Gimtadienio sveikinimai

Vandenyną gerumo aš Tau dovanoju —
Gal Tu jo nesurasi tiek niekur daugiau,
Kiek manasis švelnumas Tau meilės aukoja,
Kiek artumas manasis Tau duoda, tačiau

Tau linkiu žmoniškumo, kad gėrį surastum,
Tau linkiu aš vertybių lyg lobių dangaus,
Tau linkiu atvirumo, kad kitą suprastum
Ir gyvenimo pilno, svajoto, tauraus!

310. Gimtadienio sveikinimai

Ryto saulė ant spindulio kelia
Vaiko sapną iš glėbio tėvų…
Tu lyg angelas, mažas Vaikeli,
Auk su medžiais į dangų kartu.

Būk laimingas į žemę atėjęs,
Auk šeimoj, kur laimingi Tėvai,
Tegu puoš Tau gyvenimą gėlės —
Juk iš meilės Tėvelių gimei.

Tegu lydi šį kūdikį laimė,
Tegu saugo Jį angelo meilė.

290. Gimtadienio sveikinimai

Nuo savo stalo rupią duoną atiduosim,
Kad sotūs būtumėte kasdienybėje pilkoj
Ir druskos sauja savo laime paaukosim,
Kad Jūs suprastumėt, jog gimsta ji tiesos kovoj.

Ant mūsų slenksčio lauksite medaus ir vyno,
Beržų sulos čia Jūsų lūpos paragaus.
Po darbo nuoširdaus — ieškokit meilės tyrų —
Senolių žemė dosnumu anūkėlius apgaubs.

Palaiminimų kelyje — Gerumas Senas sėdi —
Ištiesk Jam duonos su druska už gautą gėrį.

289. Gimtadienio sveikinimai

Tyloje nepabuvę — nežinosit,
Kokia jos tikroji vertė.

Naktyje nenubudę — nežinosit,
Kokia nerimo prasmė.

Lietuje nesušlapę — nesuprasit
Sūniškos sunkios dalios.

Pūgoje nesužvarbę — nepajusit
Namų židinio kaitros.

Nepaminkit garbės, neišduokit lemty —,
Pagailėkit šunies žmoniškumo kely.

Ir gyvenimas Jūs lai liepsnos lyg ugnis,
Visų širdys lai bus tarsi Dievo širdis.