310. Gimtadienio sveikinimai

Ryto saulė ant spindulio kelia
Vaiko sapną iš glėbio tėvų…
Tu lyg angelas, mažas Vaikeli,
Auk su medžiais į dangų kartu.

Būk laimingas į žemę atėjęs,
Auk šeimoj, kur laimingi Tėvai,
Tegu puoš Tau gyvenimą gėlės —
Juk iš meilės Tėvelių gimei.

Tegu lydi šį kūdikį laimė,
Tegu saugo Jį angelo meilė.

261. Gimtadienio sveikinimai

Visuomet buvai mūsų pasididžiavimas ir džiaugsmas.
Esame dėkingi Dievui už Tavo gimimą, suteikusį mums
daug laimės. Matome Tave trokštantį tiesos, ilgesingą Tėvams
ir seneliams, rūpestingą artimiesiems, norintį padėti
kiekvienam prašančiam, geidžiantį tyros, doros šeimyninės laimės.

Dėkojame Tau už meilę ir rūpestį. Linkime dar daugiau
visko, ko geidžia Tavo širdis, brangus Sūnau. Tikime, jog
mūsų niekuomet neapleisi, nes mums esi brangiausia ką turime.

258. Gimtadienio sveikinimai

Brangus Sūnau, mūs niekad neužmirški,
Nors tolių toliai nuvilios kažkur Tave.
Teisybės miško nebeleiski kirsti
Ir sustabdyki blogį eidamas gatve.

Tave mes stipriu vyru užauginom —
Didžiuojamės tikrai kiekvienąkart Tavim,
Ir kai Tavęs nėra — mes nusiminę —
Ramybės nėra mūsų abiejų širdims.

Žinok, Tu mums — pati didžiausia šventė!
Kai Tu šalia — mums norisi gyventi.

257. Gimtadienio sveikinimai

Augindami siekėme užpildyti Tavąjį gyvenimą mokslais,
skatinome sportuoti, bei rūpinomės gerų draugų pasirinkimu.
Dabar esame dėkingi Tau už paklusnumą, už dvasios
stiprybę, siekiant tobulumo ir užsibrėžtų aukštumų, už ramybę
namuose, neapkraunant mūsų bereikalingais jaunatviškais pokštais.

Esi mūsų laimės šaltinis, jau dabar matome, kad su pasitikėjimu
galime Tave išleisti į gyvenimą. Tikimės iš Tavęs,
Sūnau, paties geriausio, todėl linkime Tau nekeisti savo
įpročių, gyvenimiškų nuostatų ir siekti to, apie ką svajojai
jau nuo vaikystės. Linkime Tau sveikatos ir ištikimos šeimyninės meilės.

255. Gimtadienio sveikinimai

Už vyrišką jėgą, už amžiną tiesą,
Sūnau, džiaugsmo taurę keliu!
Tegu neišblėsta, tegu neatvėsta
Kaitra mūs vienodų širdžių!

Gyvenimas tranko… Gal reiks mano rankos?
Žinok, aš visur su Tavim!
Ir, jeigu mes dviese, tai kelias į tiesą —
Lengvesnis, kur du artimi!

Būk tvirtas vaikinas ir vyras galingas,
Svarbiausia, Tu būki Žmogum. …
O tai, kas klaidinga — per amžius madinga…
Tad niekad, Sūnau, nesuklupk.

252. Gimtadienio sveikinimai

Būk palaimintas, mūsų Sūnau,
Būk palaimintas, mielas vaikeli,
Nieko mes nebeturim brangiau,
Negu Tavo gyvenimo kelias.

Tegu saulė Tau laimę apšvies
Ir kiekvieną sparnuotą svajonę.
Lai mėnulio riekelė lydės,
Kai pristigs Tau gyvenimo duonos.

Kai Tu būsi išvykęs toli
Ir Tave tepasieks mūsų mintys —
Paklausyk, ką patars mūs širdis
Iš namų Tau atnešusi viltį.

251. Gimtadienio sveikinimai

Visą vasarą medų į korį
Neša bitės iš liepos žiedų —
Sau gyvenimo laimę sukrovę,
Duokit vaikui iš savo delnų.

Kaip medum kvepia darbas širdingas —
Taip gardu, jeigu dirbai perdien.
Ir žiedų aromato nestinga,
Jei kas tėviškos teikia vilties.

250. Gimtadienio sveikinimai

Kas gali būti laimingesnis, nei tie Tėvai,
kurie augina tokį gerą vaiką,
kurio, rodos, ir auklėti nereikia.

Stebėdavosi draugai ir artimieji,
klausdavo, kaip mes Tave auklėjame…
Atrodo visai nieko nedarėme,
kad būtumei toks, koks esi.

Tiesiog buvai visur kartu,
klauseisi mūsų pokalbių,
domėjaisi mūsų reikalais,
žavėjaisi draugų pasiekimais.

Džiaugiamės Tavo branda,
tikrumu ir atsidavimu žmonėms.
Pasitikime Tavo nuomone.
Ilgimės Tavęs, kai negali aplankyti.
Didžiuojamės Tavo sukurta šeima.

Daugybę kartų sakytus dalykus
norėtume išreikšti didžiule pagarba
Tavo gyvenimo veiklai bei idėjoms,
kurios yra visos Tavo ateities pagrindas.

246. Gimtadienio sveikinimai

Lyg pasakų šešėlis esi princesė ateities.
Aš laukiu, ir vaizduojuos kaip juokies.
Suknelė atlaso balta — pavasarinio sodo šydas…
Sustos Karalius Mėnuo naktyje akis Tavas išvydęs.

Esi jau čia, nors dar neatėjai į keistenybių žemę —
Žinok, čia žmonės vaikšto dideli ir šaukia meilę.
Užaugusių merginų širdyse ji angelu gyvena —
Tuo angelu, kur iš po motinos širdies aplanko žemę.

Mažyte mano, žvaigždėtom mintimis širdin atėjus,
Išvaikščiojus tarp debesų baltas dangaus alėjas —
Nešiosime ant rankų savo kūno ir dangaus dalelę
Ir melsime Tau angelo iš praeities laimingo kelio.

244. Gimtadienio sveikinimai

Dedu Tau švelniai ranką ant galvelės,
Apkabinu, bučiuoju ir verkiu:
Meldžiu palaimos Tau, brangus Vaikeli,
Pasaulio keliuose ir tarp žmonių.

Aš laiminu Tave gyvent laimingai —
Nešioki šventą kryžių prie širdies.
Linkiu Tau daug gyvenime kantrybės
Ramybės, laimės, meilės ir vilties.